logo Skip to content

Списък на обществените поръчки през 2020 г.

Събиране на оферти с обява • Доставка и абонамент за поддръжка на продукти от фирмата Symantec и осигуряване на помощ при възникване на кризи по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9096430


Пряко договаряне • Абонамент за достъп до съдържание на чуждестранни специализирани електронни издания през 2020 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0005


Открита процедура • Развитие и абонаментно обслужване на Интегрираната информационна система за финансовите пазари и ЗМР в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0004


Открита процедура • Поддръжка на складова техника по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0003


Открита процедура • Доставка, инсталиране, конфигуриране и тригодишна гаранционна поддръжка на комуникационно оборудване за нуждите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0002


Открита процедура • Абонаментна поддръжка на копирни машини в сградите на БНБ по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0001