logo
Skip to content

Банките в България

Тримесечното издание „Банките в България“ се подготвя от управление „Банков надзор“ на БНБ. То съдържа кратък аналитичен обзор за състоянието на банковата система през изминалото тримесечие, надзорни регулации и баланси и отчети за доходите по групи банки и за отделните банки в страната. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2006 г.

Октомври - декември 2006 г. EN BG PDF (3505 KB)

Юли - септември 2006 г. EN BG PDF (3343 KB)

Април - юни 2006 г. EN BG PDF (3162 KB)

Януари - март 2006 г. EN BG PDF (2959 KB)