logo Skip to content

10 стотинки, 1992 г.

Лице Цифрата на номинала, в долната част на монетата е изписан текстът „СТОТИНКИ”.

Гръб Стилизиран лъв, в периферната окръжност e изписан текстът „Република България”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1992 г.

Номинална стойност

10 стотинки

Метал

CuZnNi сплав

Тегло

1.6 г

Диаметър

17.2 мм

Гурт

назъбен

В обращение

до 31 декември 1999 г.