logo
Skip to content

10 лева, 2020 г.

На лицевата страна са изобразени портрет на д-р Петър Берон; вертикални текстове „Петър Берон“ и „1799–1871“; номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

На обратната страна са изобразени скици от научните трудове на д-р Петър Берон, телескоп и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

 

Технически параметри

Преобладаващ цвят зелен.

Материал – хартия, тонирана в бежов цвят, с лаково покритие след отпечатване.

Размер - 126 х 70 мм.

Защитни елементи

Релефен печат – на лицевата страна на банкнотата са отпечатани портрет на д-р Петър Берон; текстовете „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ и „ДЕСЕТ ЛЕВА“; числото 10; винетката в горната част на холограмната лента и числото 10 върху нея.

Осигурителна нишкавградена в хартията, частично излизаща на сектори от обратната страна, със светъл повтарящ се текст „БНБ 10“ и с диагонален динамичен ефект, променяща цвета си от златисто към зелено. Изображението на повтарящия се текст „БНБ 10“ се чете от лицевата страна при поставянето на банкнотата срещу източник на светлина.

Воден знак с висока резолюциянаблюдава се при поставянето на банкнотата срещу източник на светлина. Състои се от полутоново изображение с висока резолюция на портрета на д-р Петър Берон. Изображението се наблюдава и от обратната страна на банкнотата.

Холограмна лента с оптични ефекти – редуващи се при промяна на ъгъла на наблюдение изображения на земно кълбо с телескоп и планета; цветен холограмен портрет на д-р Петър Берон; стилизирано изображение на армиларна сфера; изображения на изправен коронован лъв с динамичен ефект и обемно триизмерно изображение на числото „10“

Регистър на проглед правоъгълно шахматно поле, разположено долу в дясната половина на банкнотата, в което при поставянето ѝ срещу източник на светлина се вижда числото „10“. Изображението се наблюдава и от обратната страна на банкнотата.

Скрит образ – в горния край, отляво на холограмната лента, при наблюдение под ъгъл се появява изображение на числото „10“.

Микротекст на лицевата странаредуващи се хоризонтални линии с текстове „ПЕТЪР БЕРОН“ и „1799 1871“ във фона вляво от портрета; в две вертикални линии вдясно от портрета текст „ПЕТЪР БЕРОН“; текст „10 ЛЕВА“, запълващ числото 10; числа 10, оформящи ивица под годината на емисията „2020“.

Микротекст на обратната странатекст „ПЕТЪР БЕРОН“, оформящ вертикална ивица в лявата част на банкнотата.

Флуоресценция на лицевата странапри осветяване с ултравиолетова светлина (365 нанометра) в зоната вдясно от холограмната лента се появява ивица, флуоресцираща в червено, състояща се от повтарящи се числа 10 и изображения на глобус. Двата серийни номера, дясната половина на фоновите елементи, регистърът на проглед и подписите на управителя и на главния касиер флуоресцират в зелено.

Флуоресценция на обратната страна – при осветяване с ултравиолетова светлина (365 нанометра) – телескопът и части от скиците от научните трудове флуоресцират в червено. Портретът на д-р Петър Берон флуоресцира в синьо, а глобус и две числа 10 флуоресцират в жълто-зелено.

Знак за незрящи граждани – релефно изображение на правоъгълник, чиято основа е по-късата страна, и кръг под него, отпечатани в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата.

Допълнителен знак за незрящи граждани – състои се от две дебели и осем тънки линии, разположени под ъгъл на двете къси страни на банкнотата.