logo
Skip to content

100 лева, 2018 г.

1

На лицевата страна са изобразени портрет на писателя Алеко Константинов, фигури и елементи, свързани с туристическото движение в България, заглавната страница на пътеписа „До Чикаго и назад“, вертикално отпечатани текстове „Алеко Константинов“ и „1863 – 1897“ и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

http://bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_native/~export/NEW_NOTE_2018_100LV_BG~5~WORD_TEMPLATE_TABLE~DEFAULT_LAYOUT_TEMPLATE/145523-2.gif

На обратната страна са изобразени елементи, свързани с живота и творчеството на писателя Алеко Константинов, и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

 

Технически параметри

Преобладаващ цвят – зелен.

Материал – хартия, тонирана в зелен цвят, с лаково покритие след отпечатване.

Размер - 141 х 79 мм.

Защитни елементи

Релефен печат – на лицевата страна на банкнотата са отпечатани портрет на Алеко Константинов, текстовете „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ и „СТО ЛЕВА“, заглавната страница на пътеписа „До Чикаго и назад“, поканата за учредяване на Българския туристически съюз и годината на емисията „2018“.

Осигурителна нишка – вградена в хартията и частично излизаща от обратната страна със светъл повтарящ се текст „БНБ 100“ и с динамичен шахматен ефект, променяща цвета си от смарагдовозелено към сапфиреносиньо. Изображението на повтарящия се текст „БНБ 100“ се чете от лицевата страна при поставяне на банкнотата срещу източник на светлина.

Воден знак с висока резолюция – наблюдава се при поставяне на банкнотата срещу източник на светлина. Състои се от полутоново изображение с висока резолюция на портрета на Алеко Константинов. Изображенията се наблюдават и от обратната страна на банкнотата.

Холограмна лента с оптични ефекти – редуващи се при промяна на ъгъла на наблюдение изображения на еделвайс и профил на Алеко Константинов; цветен холограмен портрет на Алеко Константинов; детайл от паметник на Алеко Константинов, променящ цвета си от смарагдовозелено към сапфиреносиньо при промяна на ъгъла на наблюдение; динамичен шахматен ефект с промяна на цвета от смарагдовозелено към сапфиреносиньо при промяна на ъгъла на наблюдение и обемно триизмерно изображение на числото 100.

Регистър на проглед – правоъгълно шахматно поле, разположено в средата в дясната половина на лицевата страна на банкнотата, в което при поставянето ѝ срещу източник на светлина от двете страни на банкнотата се наблюдава числото „100“.

Мастило с оптичен ефект – числото 100 е отпечатано с променящо цвета си мастило с динамичен шахматен ефект, което при промяна на ъгъла на наблюдение се променя от смарагдовозелено към сапфиреносиньо.

Скрит образ – в горния край, отляво на холограмната лента, при наблюдение под ъгъл се появява изображение на числото „100“.

Микротекст на лицевата страна – хоризонтални линии с текст „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“, годините „1863 1897“ и „СТО ЛЕВА 100 ЛЕВА“ във фона вляво от портрета, две вертикални линии вдясно от портрета с текст „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“.

Микротекст на обратната страна – сакото на Алеко Константинов е изцяло запълнено с микротекст.

Флуоресценция – при осветяване с ултравиолетова светлина (365 нанометра) – орнамент от паметника на Алеко Константинов, часовникът и заглавната страница на книгата „Бай Ганю“ флуоресцират в червено. Изображението на Алеко Константинов в профил флуоресцира в синьо, а еделвайс и две изображения на числото „100“ флуоресцират в жълто-зелено.

Знак за незрящи граждани – релефно изображение на триъгълник, сочещ надолу, и правоъгълник, чиято основа е по-късата страна, разположен под него, отпечатани в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата.

Допълнителен знак за незрящи граждани – състои се от пет дебели и шест тънки линии, разположени под ъгъл на двете къси страни на банкнотата.