logo
Skip to content

50 стотинки, 2007 г.

На лицевата страна на монетата са изписани цифрите на номиналната стойност „50” и годината на емисия „2007”. В долната част е изписана думата „стотинки”. В горната част на монетата са разположени 12-те звезди на Европейския съюз.

На обратната страна на монетата е изобразена разтворена старинна българска книга върху колона от старата българска столица Преслав, а околовръст - 12 звезди и е изписан надпис „БЪЛГАРИЯ В ЕС”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Номинална стойност

50 стотинки

Метал

сплав, CuNiZn

Качество

гланц

Емисия

2007 г.

Тегло

5 г

Диаметър

22.5 мм

Гурт

рифелован

Тираж

500 000

Художествен проект

Богомил Николов, Екатерина Димитрова, Петър Стойков, Владимир Йосифов