logo
Skip to content

50 стотинки, 2005 г.

На страната с номиналната стойност на монетата е цифрата „50” и годината на емисията „2005”. В долната част на монетата е изписан текстът "стотинки". В горната част по периферията са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

На обратната страна на монетата е изобразен фрагмент от фреска в тракийската гробница в Казанлък (IV - III в. пр. Хр.) с разположени околовръст 12 звезди и надпис „EU” (инициали на Европейския съюз на латиница) и „БЪЛГАРИЯ”, като помежду им е изобразена роза.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Номинална стойност

50 стотинки

Метал

сплав, CuNiZn

Качество

гланц

Емисия

2005 г.

Тегло

5 г

Диаметър

22.5 мм

Гурт

рифелован

Тираж

500 000

Художествен проект

Богомил Николов,
Петър Стойков,
Владимир Йосифов