logo
Skip to content

2 стотинки, 2000 г.

Основен мотив на лицевата страна на монетата е цифрата на номинала и годината на емисията „2000”. В долната част на монетите е изписан текстът „стотинки”. В горната част по периферията са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

На обратната страна на монетата в центъра е изобразен Мадарският конник - скален релеф от VIII век, а в горната част по периферната окръжност - текстът „България”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Номинална стойност

2 стотинки

Метал

стоманена сърцевина с бронзово покритие

Емисия

2000 г.

Тегло

2.5 г

Диаметър

18 мм

Гурт

гладък

Цвят

бронзовожълт