logo
Skip to content

1 стотинка, 1999 г.

Основен мотив на лицевата страна на монетата е цифрата на номинала и годината на емисията „1999”. В долната част на монетата е изписан текстът „стотинка”. В горната част по периферията са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

На обратната страна на монетата в центъра е изобразен Мадарският конник - скален релеф от VIII век, а в горната част по периферната окръжност ­ текстът „България”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Номинална стойност

1 стотинка

Метал

сплав, CuAlNi

Емисия

1999 г.

Тегло

1.8 г

Диаметър

16 мм

Гурт

гладък

Цвят

бронзовожълт