logo Skip to content

Пряко договаряне • Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0035


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 30.12.2016, 11:05 Изтегли PDF (254 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 11.01.2017, 18:11 Изтегли PDF (666 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 24.01.2017, 19:15 Изтегли PDF (1086 KB)

Протокол от преговори с Никром мебел АД

Публикувано на 24.01.2017, 19:15 Изтегли PDF (779 KB)

Протокол от преговори с Булдекор ЕООД

Публикувано на 24.01.2017, 19:17 Изтегли PDF (889 KB)

Протокол от преговори с Българска училищна индустрия ООД

Публикувано на 24.01.2017, 19:20 Изтегли PDF (943 KB)

Доклад

Публикувано на 24.01.2017, 19:23 Изтегли PDF (3263 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 24.01.2017, 19:24 Изтегли PDF (677 KB)

Договор с приложения по ОП № 1

Публикувано на 07.03.2017, 17:01 Изтегли PDF (3021 KB)

Договор с приложения по ОП № 2, 3, 4 и 5

Публикувано на 07.03.2017, 17:08 Изтегли PDF (6027 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 07.03.2017, 17:14 Изтегли PDF (1004 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 16.08.2017, 16:59 Изтегли PDF (687 KB)