logo Skip to content

Открита процедура • Достъп до финансова информация по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0032


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 08.12.2016, 15:19 Изтегли PDF (411 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 08.12.2016, 15:20 Изтегли PDF (389 KB)

Документация

Публикувано на 09.12.2016, 13:59 Изтегли ZIP (353 KB)

Решение и Обявление за изменение на срока за подаване на оферти

Публикувано на 23.12.2016, 16:02 Изтегли PDF (178 KB)

Решение за прекратяване на обществена поръчка

Публикувано на 04.01.2017, 18:01 Изтегли PDF (572 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 10.01.2017, 15:04 Изтегли PDF (349 KB)