logo Skip to content

Договаряне без предварително обявление по ЗОП • Топлоснабдяване на сградите на БНБ по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0030


Документи


Решение за откриване

Публикувано на 05.12.2016, 17:45 Изтегли PDF (769 KB)

Становище от АОП

Публикувано на 04.01.2017, 17:07 Изтегли PDF (171 KB)

Договори и приложения

Публикувано на 16.02.2017, 14:46 Изтегли ZIP (3256 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 16.02.2017, 16:23 Изтегли PDF (1657 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 20.02.2017, 12:04 Изтегли PDF (3607 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 20.02.2017, 12:06 Изтегли PDF (899 KB)

Договор и приложение

Публикувано на 18.04.2017, 14:45 Изтегли PDF (1001 KB)

Договор и приложение

Публикувано на 18.04.2017, 14:46 Изтегли PDF (1337 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 18.04.2017, 14:47 Изтегли PDF (483 KB)