logo Skip to content

Публично състезание • Застраховане на служителите на Българска народна банка и други застраховки за срок от една година по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0029


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 30.11.2016, 17:05 Изтегли PDF (707 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 30.11.2016, 17:05 Изтегли PDF (544 KB)

Документация

Публикувано на 30.11.2016, 17:05 Изтегли ZIP (405 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 12.12.2016, 17:50 Изтегли PDF (588 KB)

Решение за прекратяване на ОП № 3

Публикувано на 12.12.2016, 17:50 Изтегли PDF (603 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 23.12.2016, 18:33 Изтегли PDF (1042 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 27.12.2016, 17:30 Изтегли PDF (883 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 29.12.2016, 18:08 Изтегли PDF (1165 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 29.12.2016, 18:08 Изтегли PDF (610 KB)

Решение за определяне на изпълнител OП № 2

Публикувано на 29.12.2016, 18:09 Изтегли PDF (596 KB)

Решение за прекратяване на поръчката по OП № 1

Публикувано на 29.12.2016, 18:10 Изтегли PDF (588 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 30.12.2016, 14:00 Изтегли PDF (879 KB)

Договор ОП 2 с приложения

Публикувано на 03.02.2017, 16:19 Изтегли PDF (1414 KB)

Обявление за възложена поръчка ОП 2

Публикувано на 03.02.2017, 16:20 Изтегли PDF (848 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 21.09.2018, 15:04 Изтегли PDF (662 KB)