logo Skip to content

Публично състезание • Поддръжка на банкнотообработващи системи марка DeLaRue, модел CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0028


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 25.11.2016, 17:50 Изтегли PDF (383 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 25.11.2016, 17:51 Изтегли PDF (391 KB)

Документация

Публикувано на 25.11.2016, 17:52 Изтегли ZIP (257 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 10.01.2017, 17:30 Изтегли PDF (65 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 17.01.2017, 17:45 Изтегли PDF (146 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 17.01.2017, 17:45 Изтегли PDF (134 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 17.01.2017, 17:46 Изтегли PDF (133 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 23.02.2017, 15:46 Изтегли PDF (1096 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 23.02.2017, 15:47 Изтегли PDF (967 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 23.02.2017, 15:47 Изтегли PDF (880 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 19.12.2017, 17:18 Изтегли PDF (666 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 17.05.2018, 11:21 Изтегли PDF (670 KB)