logo Skip to content

Договаряне без предварително обявление по ЗОП • Абонаментно обслужване на SWIFT продукти и услуги

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0026


Документи


Решение за откриване

Публикувано на 21.11.2016, 17:29 Изтегли PDF (742 KB)

Становище от АОП

Публикувано на 22.12.2016, 12:28 Изтегли PDF (136 KB)

Решение за прекратяване

Публикувано на 23.12.2016, 16:06 Изтегли PDF (569 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 10.01.2017, 15:16 Изтегли PDF (318 KB)