logo Skip to content

Открита процедура • Поддръжка, следгаранционно сервизно обслужване, подмяна и доставка на резервни части, материали и консумативи за служебните автомобили собственост на БНБ по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0025


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 18.11.2016, 12:45 Изтегли PDF (709 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 18.11.2016, 12:45 Изтегли PDF (449 KB)

Документация

Публикувано на 18.11.2016, 12:46 Изтегли ZIP (264 KB)

Становище за осъщестевен контрол

Публикувано на 18.11.2016, 12:47 Изтегли PDF (133 KB)

Становище за осъщестевен контрол

Публикувано на 28.11.2016, 12:07 Изтегли PDF (77 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 02.12.2016, 17:03 Изтегли PDF (1142 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 12.12.2016, 10:20 Изтегли PDF (1114 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 16.12.2016, 18:20 Изтегли PDF (142 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 16.12.2016, 18:20 Изтегли PDF (137 KB)

Доклад

Публикувано на 16.12.2016, 18:21 Изтегли PDF (494 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 16.12.2016, 18:23 Изтегли PDF (144 KB)

Решение за прекратяване по обособена позиция № 1

Публикувано на 16.12.2016, 18:24 Изтегли PDF (114 KB)

Обявление за възложена по ОП № 1

Публикувано на 26.01.2017, 13:30 Изтегли PDF (798 KB)

Обявление за възложена ОП № 2 и ОП № 3

Публикувано на 27.01.2017, 10:35 Изтегли PDF (798 KB)

Договор с приложения за ОП № 2

Публикувано на 27.01.2017, 10:36 Изтегли PDF (1571 KB)

Договор с приложения за ОП № 3

Публикувано на 27.01.2017, 10:37 Изтегли PDF (29755 KB)

Обявления за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 13.02.2018, 15:28 Изтегли PDF (652 KB)

Обявления за приключване на договор по ОП № 3

Публикувано на 13.02.2018, 15:28 Изтегли PDF (659 KB)