logo Skip to content

Публично състезание • Доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло за служителите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0024


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 09.11.2016, 17:33 Изтегли PDF (693 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 09.11.2016, 17:34 Изтегли PDF (798 KB)

Документация

Публикувано на 09.11.2016, 17:34 Изтегли ZIP (736 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 05.12.2016, 18:09 Изтегли PDF (803 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 12.12.2016, 17:58 Изтегли PDF (65 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 19.12.2016, 17:28 Изтегли PDF (911 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 19.12.2016, 17:30 Изтегли PDF (653 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 19.12.2016, 17:30 Изтегли PDF (634 KB)

Решение за прекратяване на поръчката по ОП 5, 7 и 11

Публикувано на 19.12.2016, 17:31 Изтегли PDF (578 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 21.12.2016, 17:24 Изтегли PDF (622 KB)

Договор и приложения по ОП № 1 и 2

Публикувано на 02.02.2017, 17:22 Изтегли PDF (1669 KB)

Договор и приложения по ОП № 3

Публикувано на 02.02.2017, 17:56 Изтегли PDF (1159 KB)

Договор и приложения по ОП № 4

Публикувано на 02.02.2017, 17:57 Изтегли PDF (1815 KB)

Договор и приложения по ОП № 6

Публикувано на 02.02.2017, 17:57 Изтегли PDF (1252 KB)

Договор и приложения по ОП № 8

Публикувано на 02.02.2017, 17:58 Изтегли PDF (1135 KB)

Договор и приложения по ОП № 9

Публикувано на 02.02.2017, 17:58 Изтегли PDF (1615 KB)

Договор и приложения по ОП № 10

Публикувано на 02.02.2017, 17:59 Изтегли PDF (1939 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 02.02.2017, 18:00 Изтегли PDF (1312 KB)

Обявление за изпълнен договор

Публикувано на 22.03.2017, 18:36 Изтегли PDF (1293 KB)

Допълнително споразумение

Публикувано на 22.03.2017, 18:37 Изтегли PDF (101 KB)

Обявления за приключване на договори

Публикувано на 13.02.2018, 17:34 Изтегли ZIP (3703 KB)