logo Skip to content

Договаряне без предварително обявление по ЗОП • Обслужване на Българската народна банка в системата за клиентски преводи в лева, предназначени за изпълнение в определен момент – БИСЕРА 6

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0022


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 31.10.2016, 17:58 Изтегли PDF (463 KB)

Становище на АОП

Публикувано на 29.11.2016, 17:06 Изтегли PDF (125 KB)

Протокол

Публикувано на 19.12.2016, 17:57 Изтегли PDF (1543 KB)

Доклад

Публикувано на 19.12.2016, 17:59 Изтегли PDF (1268 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 19.12.2016, 18:00 Изтегли PDF (582 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 16.01.2017, 13:46 Изтегли PDF (326 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 16.01.2017, 13:46 Изтегли ZIP (7121 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 26.01.2021, 16:29 Изтегли PDF (1826 KB)