logo Skip to content

Публично състезание • Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи BPS 1040 BS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0020


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 26.10.2016, 17:25 Изтегли PDF (670 KB)

Обявление за обществената поръчка

Публикувано на 26.10.2016, 17:26 Изтегли PDF (334 KB)

Документация

Публикувано на 26.10.2016, 17:29 Изтегли ZIP (243 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 14.11.2016, 17:05 Изтегли PDF (1088 KB)

Решение за прекратяване на обществена поръчка

Публикувано на 17.11.2016, 15:51 Изтегли PDF (552 KB)

Обявление за прекратяване на обществената поръчка

Публикувано на 23.11.2016, 15:46 Изтегли PDF (787 KB)