logo Skip to content

Публично състезание • Избор на международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол на територията на Република България

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0019


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 24.10.2016, 16:53 Изтегли PDF (707 KB)

Обявление за обществената поръчка

Публикувано на 24.10.2016, 16:53 Изтегли PDF (335 KB)

Документация

Публикувано на 24.10.2016, 16:53 Изтегли ZIP (229 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 28.11.2016, 18:14 Изтегли PDF (754 KB)

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Публикувано на 06.12.2016, 17:10 Изтегли PDF (48 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 12.12.2016, 17:55 Изтегли PDF (262 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 12.12.2016, 17:56 Изтегли PDF (135 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 12.12.2016, 17:56 Изтегли PDF (94 KB)

Договор и приложения с изпълнителя

Публикувано на 03.02.2017, 16:25 Изтегли PDF (2063 KB)

Договор с подизпълнителя

Публикувано на 03.02.2017, 16:27 Изтегли PDF (586 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 03.02.2017, 16:27 Изтегли PDF (1364 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 15.08.2018, 13:58 Изтегли PDF (344 KB)