logo Skip to content

Публично състезание • Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0018


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 21.10.2016, 16:57 Изтегли PDF (712 KB)

Обявление за обществената поръчка

Публикувано на 21.10.2016, 16:57 Изтегли PDF (571 KB)

Документация

Публикувано на 21.10.2016, 16:57 Изтегли ZIP (1086 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 04.11.2016, 18:07 Изтегли PDF (127 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 22.11.2016, 17:30 Изтегли PDF (847 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 09.12.2016, 17:34 Изтегли PDF (1531 KB)

Решение за прекратяване на процедура

Публикувано на 09.12.2016, 17:35 Изтегли PDF (419 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 23.12.2016, 16:15 Изтегли PDF (586 KB)