logo Skip to content

Публично състезание • Застраховане на служебните автомобили на БНБ със застраховки „Гражданска отговорност”, „Автокаско” и „Злополука на местата в МПС

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0017


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 12.10.2016, 17:12 Изтегли PDF (714 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 12.10.2016, 17:13 Изтегли PDF (317 KB)

Документация

Публикувано на 12.10.2016, 17:13 Изтегли ZIP (305 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 07.11.2016, 14:44 Изтегли PDF (826 KB)

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Публикувано на 15.11.2016, 15:25 Изтегли PDF (1080 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 25.11.2016, 17:15 Изтегли PDF (988 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 25.11.2016, 17:16 Изтегли PDF (1020 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 25.11.2016, 17:17 Изтегли PDF (678 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 30.12.2016, 14:03 Изтегли PDF (797 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 30.12.2016, 14:05 Изтегли ZIP (5340 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 10.04.2018, 14:55 Изтегли PDF (665 KB)