logo Skip to content

Договаряне без предварително обявление по ЗОП • Абонаментна поддръжка, модификации и допълнения на „Системата за брутен сетълмент в реално време RINGS“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0014


Документи


Решение за откриване

Публикувано на 20.09.2016, 10:00 Изтегли PDF (717 KB)

Становище от АОП

Публикувано на 01.11.2016, 14:55 Изтегли PDF (124 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 01.11.2016, 17:23 Изтегли PDF (691 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 21.11.2016, 17:56 Изтегли PDF (489 KB)

Доклад

Публикувано на 21.11.2016, 17:59 Изтегли PDF (1485 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 21.11.2016, 18:00 Изтегли PDF (95 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 23.01.2017, 17:10 Изтегли PDF (1224 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 23.01.2017, 17:11 Изтегли PDF (1334 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 18.01.2021, 16:56 Изтегли PDF (1647 KB)