logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на касови консумативи по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0013


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 25.08.2016, 16:30 Изтегли PDF (692 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 25.08.2016, 16:30 Изтегли PDF (343 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 05.10.2016, 16:50 Изтегли PDF (546 KB)

Документация

Публикувано на 25.08.2016, 16:30 Изтегли ZIP (425 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 20.10.2016, 18:11 Изтегли PDF (130 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 20.10.2016, 18:11 Изтегли PDF (161 KB)

Доклад

Публикувано на 20.10.2016, 18:11 Изтегли PDF (273 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 20.10.2016, 18:11 Изтегли PDF (86 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 24.11.2016, 15:02 Изтегли PDF (312 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 24.11.2016, 15:07 Изтегли ZIP (4764 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 03.07.2018, 17:25 Изтегли PDF (649 KB)