logo Skip to content

Открита процедура • Развитие и абонаментно обслужване на информационната система „Сетълмент на държавни ценни книжа (СДЦК) в БНБ”, базирана на Oracle база данни и реализирана с Oracle средства за разработка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0012


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 22.08.2016, 12:08 Изтегли PDF (701 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 22.08.2016, 12:08 Изтегли PDF (379 KB)

Документация

Публикувано на 22.08.2016, 12:08 Изтегли ZIP (802 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 26.09.2016, 17:53 Изтегли PDF (391 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 06.10.2016, 16:17 Изтегли PDF (1039 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 20.10.2016, 15:07 Изтегли PDF (232 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 20.10.2016, 15:08 Изтегли PDF (199 KB)

Доклад

Публикувано на 20.10.2016, 15:09 Изтегли PDF (728 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 20.10.2016, 15:09 Изтегли PDF (119 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 30.12.2016, 11:07 Изтегли ZIP (2081 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 30.12.2016, 11:09 Изтегли PDF (809 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 09.09.2021, 14:18 Изтегли PDF (901 KB)