logo Skip to content

Публично състезание • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи до сградите на БНБ в гр. София и страната за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0011


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 11.08.2016, 17:35 Изтегли PDF (691 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 11.08.2016, 17:35 Изтегли PDF (578 KB)

Документация

Публикувано на 11.08.2016, 17:35 Изтегли ZIP (516 KB)

Решение за прекратяване на процедурата

Публикувано на 22.08.2016, 18:02 Изтегли PDF (1119 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 08.09.2016, 14:30 Изтегли PDF (1861 KB)