logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Развитие и поддръжка в случаи на инциденти и проблеми на информационната система ОБИС (SAP)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0010


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 01.08.2016, 16:17 Изтегли PDF (1210 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 01.08.2016, 16:18 Изтегли PDF (850 KB)

Документация

Публикувано на 01.08.2016, 16:20 Изтегли ZIP (2885 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 11.08.2016, 17:34 Изтегли PDF (549 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 12.09.2016, 16:51 Изтегли PDF (198 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 17.09.2016, 16:39 Изтегли PDF (58 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 27.09.2016, 12:23 Изтегли PDF (134 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 27.09.2016, 12:26 Изтегли PDF (189 KB)

Доклад

Публикувано на 27.09.2016, 12:26 Изтегли PDF (335 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 27.09.2016, 12:26 Изтегли PDF (86 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 10.10.2016, 15:46 Изтегли PDF (1341 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 10.10.2016, 15:51 Изтегли ZIP (5358 KB)

Допълнително споразумение

Публикувано на 28.03.2018, 15:32 Изтегли PDF (582 KB)