logo Skip to content

Пряко договаряне по ЗОП • Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградите на БНБ в гр. София, гр. Плевен, с. Радомирци, гр. Луковит, гр. Трявна, гр. Варна, гр. Приморско, гр. Смолян и гр. Пловдив

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0009


Документи


Решение за откриване

Публикувано на 08.07.2016, 17:08 Изтегли PDF (507 KB)

Договор по ОП № 1 с приложения

Публикувано на 06.01.2017, 18:19 Изтегли PDF (1651 KB)

Договор по ОП № 3 с приложения

Публикувано на 06.01.2017, 18:20 Изтегли PDF (1531 KB)

Договор по ОП № 7 с приложения

Публикувано на 06.01.2017, 18:20 Изтегли PDF (2498 KB)

Договор по ОП № 8 с приложения

Публикувано на 06.01.2017, 18:21 Изтегли PDF (1823 KB)

Обявление за възложена поръчка ОП № 1, 3, 7 и 8

Публикувано на 06.01.2017, 18:22 Изтегли PDF (586 KB)

Договор по ОП № 4 с приложения

Публикувано на 06.02.2017, 18:16 Изтегли PDF (2800 KB)

Договор по ОП № 5 с приложения

Публикувано на 06.02.2017, 18:18 Изтегли PDF (7743 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 4 и 5

Публикувано на 06.02.2017, 18:19 Изтегли PDF (505 KB)

Договор по ОП № 2 с приложения

Публикувано на 05.07.2017, 12:17 Изтегли PDF (2690 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 2

Публикувано на 05.07.2017, 12:25 Изтегли PDF (1743 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 3

Публикувано на 17.01.2020, 10:55 Изтегли PDF (482 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 8

Публикувано на 17.01.2020, 10:57 Изтегли PDF (494 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 20.01.2020, 17:33 Изтегли PDF (470 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 05.02.2020, 16:49 Изтегли PDF (430 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 5

Публикувано на 26.02.2020, 15:44 Изтегли PDF (355 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 4

Публикувано на 03.04.2020, 16:40 Изтегли PDF (344 KB)