logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Развитие и поддръжка в случай на инциденти и проблеми на информационната система ОБИС (SAP)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0008


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 13.04.2016, 17:47 Изтегли ZIP (1181 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 15.06.2016, 17:43 Изтегли PDF (670 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 23.06.2016, 18:17 Изтегли PDF (1035 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 01.07.2016, 17:37 Изтегли PDF (700 KB)

Решение за прекратяване

Публикувано на 01.07.2016, 17:40 Изтегли PDF (747 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 14.07.2016, 12:21 Изтегли PDF (295 KB)