logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи до сградите на БНБ в гр. София и страната за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0006


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 12.04.2016, 16:18 Изтегли ZIP (1139 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 28.04.2016, 16:56 Изтегли PDF (120 KB)

Съобщение за отваряне на цена

Публикувано на 19.05.2016, 17:19 Изтегли PDF (57 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 31.05.2016, 13:26 Изтегли PDF (104 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 31.05.2016, 13:27 Изтегли PDF (62 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 31.05.2016, 13:28 Изтегли PDF (79 KB)

Решение за избор на изпълнител по ОП № 5

Публикувано на 31.05.2016, 13:31 Изтегли PDF (73 KB)

Решение за прекратяване на обособени позиции

Публикувано на 31.05.2016, 13:32 Изтегли PDF (178 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 05.07.2016, 12:08 Изтегли PDF (158 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 29.07.2016, 13:29 Изтегли PDF (1026 KB)

Информация за сключен договор

Публикувано на 29.07.2016, 13:30 Изтегли PDF (761 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 31.07.2017, 17:00 Изтегли PDF (654 KB)