logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси по списък, съдържащ техния вид, количеството и балансовата им стойност и адрес

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0005


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 25.03.2016, 10:39 Изтегли ZIP (688 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 27.05.2016, 15:10 Изтегли PDF (174 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 10.06.2016, 17:05 Изтегли PDF (760 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 10.06.2016, 17:06 Изтегли PDF (1253 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 10.06.2016, 17:08 Изтегли PDF (839 KB)

Решение за класиране

Публикувано на 10.06.2016, 17:08 Изтегли PDF (1176 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 08.07.2016, 16:12 Изтегли PDF (107 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 03.08.2016, 17:20 Изтегли PDF (108 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 03.08.2016, 17:21 Изтегли PDF (2092 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 23.08.2017, 17:41 Изтегли PDF (656 KB)