logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Проектиране, разработване и внедряване на информационна система „Регистър на банковите сметки и сейфове“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0004


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 11.03.2016, 17:23 Изтегли ZIP (2727 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 04.05.2016, 18:00 Изтегли PDF (250 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 25.05.2016, 14:02 Изтегли PDF (84 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 09.06.2016, 17:33 Изтегли PDF (421 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 09.06.2016, 17:34 Изтегли PDF (409 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 09.06.2016, 17:35 Изтегли PDF (237 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 05.07.2016, 12:06 Изтегли PDF (126 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 01.08.2016, 11:41 Изтегли ZIP (31713 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 01.08.2016, 11:42 Изтегли PDF (324 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 03.08.2018, 17:15 Изтегли PDF (654 KB)