logo Skip to content

Ограничена процедура по ЗОП • Предоставяне право на ползване, внедряване, абонаментно обслужване и развитие на интегрирана информационна система за управление на валутните резерви (фронт офис, мидъл офис, бек офис и счетоводство)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0001


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 11.01.2016, 17:30 Изтегли ZIP (937 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 09.02.2016, 16:10 Изтегли PDF (631 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 12.02.2016, 12:22 Изтегли PDF (625 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 16.05.2016, 17:07 Изтегли PDF (155 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 16.05.2016, 17:09 Изтегли PDF (550 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 10.06.2016, 12:42 Изтегли PDF (669 KB)

Решение за прекратяване

Публикувано на 10.06.2016, 12:44 Изтегли PDF (1356 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 29.06.2016, 15:22 Изтегли PDF (150 KB)