logo Skip to content

Открита процедура • Изработка, доставка и монтаж на мебелно оборудване по одобрен интериорен проект, за обект: „Изграждане на нов Касов център на БНБ в гр. Пловдив, бул. „Ягодовско шосе“ № 2

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0039


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 15.06.2020, 10:48 Изтегли PDF (3214 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 15.06.2020, 10:49 Изтегли PDF (6074 KB)

Документация

Публикувано на 17.06.2020, 12:14 Изтегли ZIP (6458 KB)