logo Skip to content

Открита процедура • Абонаментно обслужване и техническо и функционално развитие на компоненти, включени в SWIFTNet инфраструктурата на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0040


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 11.11.2019, 13:58 Изтегли PDF (705 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 11.11.2019, 14:00 Изтегли PDF (879 KB)

Документация

Публикувано на 11.11.2019, 14:05 Изтегли ZIP (2459 KB)