logo Skip to content

Открита процедура • Проектиране, доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0007


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 05.03.2019, 12:01 Изтегли PDF (1193 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 05.03.2019, 12:02 Изтегли PDF (945 KB)

Документация

Публикувано на 05.03.2019, 12:02 Изтегли ZIP (326 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 22.03.2019, 18:00 Изтегли PDF (628 KB)