logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за недвижимите имоти на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0004


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 18.02.2019, 12:14 Изтегли PDF (701 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 18.02.2019, 12:15 Изтегли PDF (884 KB)

Документация

Публикувано на 18.02.2019, 12:16 Изтегли ZIP (291 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 01.03.2019, 17:55 Изтегли PDF (621 KB)