logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за недвижимите имоти на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0041


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 23.11.2018, 14:44 Изтегли PDF (695 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 23.11.2018, 14:46 Изтегли PDF (889 KB)

Документация

Публикувано на 23.11.2018, 14:50 Изтегли ZIP (276 KB)