logo Skip to content

Открита процедура • Доставка и монтаж на съоръжения за физическа защита (шлюзови кабини) на служебния вход на сградата на Българска народна банка в гр. София, пл. „Княз Александър I“ №1

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0036


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 05.11.2018, 11:39 Изтегли PDF (693 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 05.11.2018, 11:40 Изтегли PDF (839 KB)

Документация

Публикувано на 05.11.2018, 11:40 Изтегли ZIP (344 KB)