logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на консумативи за касовата дейност по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0032


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 05.10.2018, 14:44 Изтегли PDF (706 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 05.10.2018, 14:49 Изтегли PDF (958 KB)

Документация

Публикувано на 08.10.2018, 10:13 Изтегли ZIP (2060 KB)