logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции за срок от 2 (две) години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0028


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 31.08.2018, 12:37 Изтегли PDF (739 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 31.08.2018, 12:37 Изтегли PDF (1475 KB)

Документация

Публикувано на 31.08.2018, 12:38 Изтегли ZIP (371 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 14.09.2018, 17:33 Изтегли PDF (588 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 21.09.2018, 17:24 Изтегли PDF (704 KB)