logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 2 лева, емисия 2015 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0025


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 06.08.2018, 17:57 Изтегли PDF (581 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 06.08.2018, 17:57 Изтегли PDF (644 KB)

Документация

Публикувано на 06.08.2018, 17:59 Изтегли ZIP (638 KB)