logo Skip to content

Открита процедура • Избор на одитор на Българската народна банка за извършване на одит на консолидираните финансови отчети за финансовите 2018, 2019, 2020 години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0016


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 06.07.2018, 14:42 Изтегли PDF (698 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 06.07.2018, 14:43 Изтегли PDF (953 KB)

Документация

Публикувано на 06.07.2018, 14:46 Изтегли ZIP (323 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 07.08.2018, 17:27 Изтегли PDF (92 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 10.08.2018, 12:15 Изтегли PDF (287 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 21.08.2018, 17:58 Изтегли PDF (685 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 10.09.2018, 16:19 Изтегли PDF (552 KB)