logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Българската народна банка (БНБ), предоставящи право на ползване и техническа поддръжка на съответните продукти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0011


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 26.04.2018, 17:53 Изтегли PDF (721 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 26.04.2018, 17:54 Изтегли PDF (887 KB)

Документация

Публикувано на 26.04.2018, 17:54 Изтегли ZIP (331 KB)