logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Българската народна банка (БНБ), предоставящи право на ползване и техническа поддръжка на съответните продукти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0011


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 26.04.2018, 17:53 Изтегли PDF (721 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 26.04.2018, 17:54 Изтегли PDF (887 KB)

Документация

Публикувано на 26.04.2018, 17:54 Изтегли ZIP (331 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 29.05.2018, 17:46 Изтегли PDF (563 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 31.05.2018, 13:54 Изтегли PDF (652 KB)

Протокол

Публикувано на 22.06.2018, 14:47 Изтегли PDF (655 KB)

Доклад

Публикувано на 22.06.2018, 14:48 Изтегли PDF (674 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 22.06.2018, 14:50 Изтегли PDF (581 KB)

Календар

  • 23.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката