logo Skip to content

Открита процедура • Анализ и оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата и информационните системи на БНБ, както и съответствието между ИТ и бизнес целите и процесите съгласно ITIL (Information Technology Infrastructure Library) и/или други добри практики и стандарти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0007


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 16.04.2018, 15:30 Изтегли PDF (695 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 16.04.2018, 15:37 Изтегли PDF (925 KB)

Документация

Публикувано на 16.04.2018, 15:41 Изтегли ZIP (354 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 12.06.2018, 18:51 Изтегли PDF (601 KB)