logo Skip to content

Открита процедура • Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0006


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 10.04.2018, 16:13 Изтегли PDF (680 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 10.04.2018, 16:15 Изтегли PDF (1048 KB)

Документация

Публикувано на 10.04.2018, 16:16 Изтегли ZIP (735 KB)