logo
Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски региони и начин на използване - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.B5 1 321.2 1 382.8 1 374.7 1 375.6 1 362.0 1 464.1 1 467.5 1 389.1 1 472.6 1 591.8
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.B5 1 988.1 1 869.7 1 859.7 1 830.3 2 085.4 1 738.4 1 870.0 1 695.2 2 002.2 1 793.5
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.B5 1 056.0 1 093.3 1 168.6 1 243.1 1 177.1 1 257.0 1 293.4 1 329.3 1 261.2 1 263.3
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.B5 333.0 229.5 176.6 204.6 488.0 422.4 271.1 392.0 365.4 303.2
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.B5 11.8 12.5 12.3 12.3 11.7 12.2 13.6 14.7 12.6 13.6
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.B5 4 710.0 4 587.7 4 591.9 4 665.8 5 124.1 4 894.2 4 915.7 4 820.2 5 114.0 4 965.5
Потребителски стоки; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.B6 1 420.9 1 298.3 1 446.2 1 505.7 1 524.9 1 552.2 1 575.8 1 676.8 1 750.1 2 130.5
Суровини и материали; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.B6 1 791.2 1 623.4 1 852.4 1 745.6 2 135 2 267 2 262.8 2 491.3 3 072.6 3 391.7
Инвестиционни стоки; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.B6 1 226.7 996.0 1 189.3 1 288.0 1 396.3 1 491.4 1 442.0 1 491.1 1 667.7 2 128.1
Енергийни ресурси; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.B6 284.7 139.9 237.3 222.3 232.2 340.1 488.6 715.6 775.1 951.9
Други; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.B6 14.0 13.7 15.5 15.9 16.3 17.3 14.7 15.3 0.0 0.0
Общо; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.B6 4 737.6 4 071.4 4 740.9 4 777.5 5 304.7 5 668.0 5 783.8 6 390.0 7 265.5 8 602.2
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.EEU 98.6 94.8 92.2 83.3 91.6 89.1 96.8 111.7 114.3 135.0
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.EEU 51.3 59.4 52.7 54.7 56.1 56.5 76.7 64.1 91.1 70.5
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.EEU 243.7 106.2 71.5 69.2 64.5 72.1 72.1 80.4 92.6 95.9
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.EEU 11.9 27.7 17.3 66.8 81.6 35.5 27.8 67.9 111.9 43.2
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.EEU 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.EEU 405.9 288.4 234.1 274.2 294.3 253.6 273.6 324.4 410.3 345.0
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.EEU6 177.1 174.4 185.6 203.5 166.8 171.6 180.3 192.3 180.8 203.5
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.EEU6 123.8 100.8 114.5 118.8 110.2 115.3 142.9 163.5 135.4 137.6
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.EEU6 109.8 101.4 108.9 116.6 105.1 130.8 121.4 141.4 122.7 128.5
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.EEU6 53.7 25.8 38.5 7.7 60.8 112.9 89.0 24.8 169.8 395.6
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.EEU6 1.0 1.0 1.2 1.1 1.0 1.1 1.1 1.3 0.0 0.0
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.EEU6 465.5 403.3 448.7 447.6 444.0 531.7 534.5 523.2 608.7 865.3
Потребителски стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.BC 104.4 107.6 96.0 107.1 101.6 103.9 95.3 113.3 107.9 124.1 117.7 107.2 110.5 116.0 124.5 124.5 120.1 131.7 116.8 140.6
Суровини и материали; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.BC 427.4 492.7 486.8 490.6 426.8 417.1 455.1 458.9 448.4 487.8 497.4 426.8 513.9 521.7 601.4 628.3 608.7 613.2 722.7 729.2
Инвестиционни стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.BC 80.2 108.0 70.5 130.0 153.6 199.7 65.2 63.5 84.1 91.0 60.8 54.1 70.9 88.4 79.5 89.9 96.7 112.0 115.0 136.4
Енергийни ресурси; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.BC 270.2 266.1 125.9 98.9 182.6 232.8 199.3 201.7 239.4 229.8 113.6 64.7 54.6 78.2 57.8 83.4 122.1 161.1 292.0 343.0
Други; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.BC 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.7 1.9 2.2 3.4 4.0 3.9 5.2 4.8 6.1 6.6 6.9 7.9 0.0 0.0
Общо; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.BC 883.2 975.5 780.0 827.7 865.7 954.7 816.7 839.3 881.9 936.1 793.4 656.7 755.0 809.1 869.3 932.8 954.5 1 025.9 1 246.5 1 349.2
Потребителски стоки; АМЕРИКА FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.A1 47.3 43.7 42.5 43.9 49.1 56.7 45.1 45.8 54.8 52.7 51.8 35.1 44.7 48.8 52.5 57.3 66.6 72.0 70.0 64.1
Суровини и материали; АМЕРИКА FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.A1 61.2 59.8 49.5 64.0 78.6 81.6 78.1 54.4 58.0 120.6 101.6 105.1 69.9 90.2 101.4 109.7 102.4 128.7 176.1 113.5
Инвестиционни стоки; АМЕРИКА FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.A1 54.8 55.6 56.2 64.7 62.2 77.4 78.7 77.1 94.3 95.9 82.1 48.4 78.7 85.0 89.7 110.0 115.3 155.8 121.2 134.0
Енергийни ресурси; АМЕРИКА FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.A1 0.1 0.6 18.7 18.1 23.6 0.2 13.0 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.9 0.5 0.5 0.5 0.3 0.2 0.1
Други; АМЕРИКА FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.A1 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0
Общо; АМЕРИКА FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.A1 163.7 160.1 167.4 191.3 214.0 216.6 215.7 178.2 207.8 269.9 236.2 189.1 194.0 225.2 244.3 277.7 285.0 357.0 367.5 311.7
Потребителски стоки; АЗИЯ FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.S1 128.4 113.3 95.9 100.0 99.2 116.7 92.2 87.7 94.0 111.7 104.9 86.5 116.3 116.0 120.8 114.4 109.8 132.4 126.4 112.0
Суровини и материали; АЗИЯ FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.S1 219.7 242.3 229.7 239.8 227.9 329.9 300.4 242.7 404.4 420.0 348.7 363.2 340.5 332.4 379.9 417.5 610.6 452.0 362.0 326.1
Инвестиционни стоки; АЗИЯ FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.S1 118.9 116.9 130.6 137.7 126.6 134.4 132.9 136.6 146.7 175.5 136.0 125.0 145.0 156.8 173.4 185.7 169.3 185.1 202.6 202.3
Енергийни ресурси; АЗИЯ FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.S1 85.6 115.4 70.3 95.8 102.2 73.8 77.9 48.4 50.2 36.7 67.3 22.8 17.2 22.9 36.9 18.4 75.3 25.2 86.4 146.4
Други; АЗИЯ FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.S1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0
Общо; АЗИЯ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.S1 552.9 588.2 526.8 573.8 556.3 655.2 603.8 515.7 695.5 744.4 657.3 597.8 619.5 628.6 711.5 736.4 965.5 795.3 777.4 786.9
Потребителски стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.OC 23.1 34.7 37.5 35.0 41.6 38.9 58.7 48.0 22.0 57.6 70.9 38.1 40.8 44.8 29.6 51.5 82.3 40.0 124.2 59.0
Суровини и материали; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.OC 165.9 162.3 129.0 146.9 123.6 129.8 145.4 152.7 77.6 114.6 136.2 103.9 130.3 126.8 203.2 133.5 139.8 180.1 183.2 485.5
Инвестиционни стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.OC 249.8 299.9 129.4 172.5 190.9 244.0 135.3 146.4 165.2 96.9 143.7 113.8 131.1 229.2 137.1 158.3 140.3 113.4 171.1 117.0
Енергийни ресурси; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.OC 98.3 172.0 73.2 75.8 70.3 146.7 96.3 169.5 157.9 170.6 94.2 36.8 52.9 59.5 54.3 97.1 74.1 17.9 143.3 168.7
Други; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.OC 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.0 0.0
Общо; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.OC 537.4 669.2 369.4 430.5 426.6 559.8 436.0 517.2 422.9 439.9 445.3 292.7 355.3 460.6 424.3 440.5 436.7 351.7 621.9 830.2
Обратно