logo
Skip to content

Външна търговия - износ

Начин на използване - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2017 2018 2019 2020 2021
Потребителски стоки; Общо FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.W1 6 848.9 7 098.1 7 589.8 7 661.7 8 470.5
Потребителски стоки; Храни FTRD.A.2.1.1.NA.EUR.W1 1 649.2 1 717.6 1 789.3 1 884.0 2 329.3
Потребителски стоки; Цигари FTRD.A.2.1.2.NA.EUR.W1 138.4 96.5 63.6 53.6 54.0
Потребителски стоки; Напитки FTRD.A.2.1.3.NA.EUR.W1 102.2 114.3 179.3 210.5 159.3
Потребителски стоки; Дрехи и обувки FTRD.A.2.1.4.NA.EUR.W1 1 661.4 1 623.1 1 619.4 1 372.5 1 384.1
Потребителски стоки; Лекарства и козметика FTRD.A.2.1.5.NA.EUR.W1 1 102.9 1 134.1 1 264.2 1 344.0 1 289.0
Потребителски стоки; Мебели и дом. обзавеждане FTRD.A.2.1.6.NA.EUR.W1 1 086.7 1 129.9 1 226.6 1 274.1 1 609.2
Потребителски стоки; Други потребителски стоки FTRD.A.2.1.7.NA.EUR.W1 1 108.2 1 282.6 1 447.2 1 523.0 1 645.7
Суровини и материали; Общо FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.W1 10 878.3 11 385.2 11 682.3 11 679.3 15 098.1
Суровини и материали; Чугун, желязо и стомана FTRD.A.2.2.8.NA.EUR.W1 536.2 676.3 608.3 535.3 976.7
Суровини и материали; Цветни метали FTRD.A.2.2.9.NA.EUR.W1 2 820.5 2 758.9 2 327.1 2 569.8 3 215.3
Суровини и материали; Химически продукти FTRD.A.2.2.10.NA.EUR.W1 421.7 463.3 488.4 437.2 542.0
Суровини и материали; Пластмаси, каучук FTRD.A.2.2.11.NA.EUR.W1 954.5 1 014.4 1 146.0 1 179.0 1 475.1
Суровини и материали; Торове FTRD.A.2.2.12.NA.EUR.W1 214.0 190.0 236.1 157.8 297.5
Суровини и материали; Текстилни материали FTRD.A.2.2.13.NA.EUR.W1 560.2 597.8 604.3 495.2 571.6
Суровини и материали; Суровини за производство на храни FTRD.A.2.2.14.NA.EUR.W1 1 893.4 1 972.5 2 332.6 2 256.8 2 989.2
Суровини и материали; Дървен материал и хартия, картон FTRD.A.2.2.15.NA.EUR.W1 523.2 535.0 555.1 520.4 675.4
Суровини и материали; Цимент FTRD.A.2.2.16.NA.EUR.W1 33.1 23.0 20.1 23.8 31.2
Суровини и материали; Тютюн FTRD.A.2.2.17.NA.EUR.W1 128.0 121.3 122.2 109.3 111.3
Суровини и материали; Други суровини и материали FTRD.A.2.2.18.NA.EUR.W1 2 793.5 3 032.8 3 242.1 3 394.6 4 212.9
Инвестиционни стоки; Общо FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.W1 7 023.2 7 203.6 7 273.4 6 885.8 8 431.1
Инвестиционни стоки; Машини, уреди и апарати FTRD.A.2.3.19.NA.EUR.W1 1 557.7 1 670.7 1 865.3 1 738.1 2 085.7
Инвестиционни стоки; Електрически машини FTRD.A.2.3.20.NA.EUR.W1 815.4 1 029.4 1 184.4 1 121.6 1 478.5
Инвестиционни стоки; Транспортни средства FTRD.A.2.3.21.NA.EUR.W1 635.2 584.0 639.1 554.1 637.6
Инвестиционни стоки; Резервни части и оборудване FTRD.A.2.3.22.NA.EUR.W1 1 573.5 1 771.0 1 856.0 1 667.1 2 013.5
Инвестиционни стоки; Други инвестиционни стоки FTRD.A.2.3.23.NA.EUR.W1 2 441.4 2 148.4 1 728.5 1 804.9 2 215.8
Общо неенергийни стоки; Общо FTRD.A.2.NEC.0.NA.EUR.W1 24 750.4 25 686.9 26 545.5 26 226.8 31 999.8
Енергийни ресурси; Общо FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.W1 3 109.2 2 901.5 3 275.1 1 697.1 2 889.6
Енергийни ресурси; Петролни продукти FTRD.A.2.4.24.NA.EUR.W1 2 258.9 2 078.2 2 351.2 1 008.2 1 121.1
Енергийни ресурси; Енергийни ресурси различни от петролни продукти FTRD.A.2.4.2526.NA.EUR.W1 850.3 823.2 923.9 688.8 1 768.4
Други; Общо FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.W1 56.2 59.5 69.3 84.4 99.0
Общо; Общо FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.W1 27 915.8 28 647.9 29 889.8 28 008.2 34 988.3
Обратно