logo
Skip to content

Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)

Поток на преките чуждестранни инвестиции по географски регион - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4 2012-Q1 2012-Q2 2012-Q3 2012-Q4 2013-Q1 2013-Q2 2013-Q3 2013-Q4 2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4
Свят FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T 121.7 639.7 -292.7 701.0 9.8 249.9 246.1 970.5 599.0 279.2 276.7 166.0 467.3 277.4 477.7 161.4 230.3 226.7 -212.2 102.6 730.0 488.5 724.3 55.7 369.7 566.2 276.8 -272.9 323.5 148.0 236.0 898.2 53.2 339.6 449.8 124.8 430.6 332.3 640.7 235.8 618.9 468.1 1 475.1 412.1 610.9 412.7 476.9 16.4 1 419.8 -12.2 731.0 492.5 1 935.2 0.2 1 437.4 246.3
Австралия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AU.EUR.FDI_T -0.3 1.0 0.5 0.8 0.2 -0.1 0.0 -1.1 7.0 4.4 1.9 7.2 3.6 2.7 4.9 2.2 -1.9 4.8 -0.7 1.0 -2.7 2.1 1.9 1.0 0.4 0.4 -2.8 -2.5 -0.9 2.2 1.6 4.5 2.4 3.4 1.6 9.9 4.9 -2.0 -24.6 1.4
Австрия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AT.EUR.FDI_T -56.3 -45.7 -65.3 -46.0 48.5 -20.1 260.1 83.8 40.6 -18.4 -4.2 10.3 -6.3 -38.6 35.3 -20.7 -65.8 -96.7 17.2 -61.1 115.8 -193.4 114.9 95.5 93.7 97.0 109.2 143.7 36.3 140.9 -85.5 191.9 206.1 112.7 -68.7 226.7 68.6 84.7 136.8 168.3
Азербайджан FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AZ.EUR.FDI_T 0.5 0.2 0.4 0.3 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 -0.2 0.2 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.4 0.0 -0.1 -0.4 0.0 0.3 0.3 0.2 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 -0.3 -0.5 -0.5 -0.4 0.3 -0.1 0.0 0.0 -0.2 -0.1 0.1 0.1
Албания FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AL.EUR.FDI_T 0.3 0.1 0.1 0.4 -0.1 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0 -0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 2.5 -2.7 2.9 -3.1 0.2 -0.4 -0.2 0.4 0.0 -0.2 -0.5 0.6 0.4 0.6 0.0 -2.2 0.5 -0.2 -0.3 1.5 -0.1 -0.2
Алжир FDI_BPM6.Q.NI.T.F.DZ.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.0
Американска Самоа FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AS.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
Ангила FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AI.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.7 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ангола FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AO.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Андора FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.9 0.4 0.4 0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0 -0.3
Антигуа и Барбуда FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AG.EUR.FDI_T 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.1 0.2 0.2 0.2
Аржентина FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AR.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.1 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 2.2 0.7 1.1 2.8 -2.4 -2.1 1.9 -0.1 2.3 -5.2 2.0 -0.4 -2.8 1.2 0.8 0.3 1.5 0.3 -0.1 -0.9 0.0 0.7 -0.9 0.7 -1.7 0.8 0.2 0.1 -0.4
Армения FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AM.EUR.FDI_T 0.0 0.1 0.4 0.3 -3.6 -3.7 -3.6 -3.7 0.0 -0.7 -0.4 -0.4 0.4 0.6 0.4 1.3 -0.3 -0.2 -0.9 0.0 -0.5 0.0 -0.4 -0.3 1.8 2.1 1.8 1.6 0.1 0.2 -0.2 0.1 7.1 0.0 7.6 0.0 0.1 0.2 -0.2 5.5
Аруба FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Афганистан FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AF.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бангладеш FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Барбадос FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BB.EUR.FDI_T -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 5.1 5.1 5.1 5.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 -1.0 0.0 11.3 -2.3 -1.6 -0.9 -6.5 -0.1 -0.8 -0.7 0.1 3.0 -0.1 0.4 -0.3 -0.9 -0.6 2.0 0.0
Бахамски острови FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BS.EUR.FDI_T 0.1 2.3 6.4 6.7 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -3.9 -3.9 -6.2 -4.7 0.9 0.9 0.9 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6 137.1 0.0 211.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бахрейн FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BH.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 -1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
Беларус FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BY.EUR.FDI_T 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.2 0.3 2.3 -0.7 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 0.1 0.1 0.4 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 -0.2 -0.1 -0.4 0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.3 0.3 -0.3 -0.1
Белгия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BE.EUR.FDI_T 5.6 59.8 24.0 -47.7 53.2 11.3 15.2 -47.1 48.6 35.1 6.1 -14.5 24.2 -0.3 -15.5 -1.7 19.5 82.4 64.9 -28.7 2.5 64.4 -67.8 58.2 -55.9 43.3 10.9 -2.9 -22.5 152.8 103.9 -2.2 187.0 -105.5 130.0 -62.3 109.5 136.9 -40.8 156.0
Белиз FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BZ.EUR.FDI_T -0.6 -1.1 6.1 6.4 -4.2 -4.0 -4.8 -4.7 -0.6 -10.1 -0.7 0.3 -1.3 -1.7 -2.0 -1.5 -1.5 -1.3 -3.1 -1.6 -4.1 -4.0 -2.2 -7.0 0.4 0.2 1.9 0.1 -11.8 -11.7 -10.4 -27.1 -0.2 -0.2 0.6 -0.6 0.1 0.2 0.1 -0.1
Бенин FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BJ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бермуда FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.4 0.0 0.1 0.2 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.1 0.0 -0.3 0.0 -0.2 -1.0 1.1 -1.2 0.0 1.1 0.2 -3.1 2.2 0.1 -0.2 -0.2 -0.4 -0.3 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.3 -0.5
Боливия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BO.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1
Бонер, св. Евстатий и Саба FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BQ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Босна и Херцеговина FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BA.EUR.FDI_T 0.5 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.4 -1.0 -0.2 1.7 0.1 -0.5 -0.2 0.2 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.2 -0.2 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.5 0.2 0.5 0.1 0.2 -0.6 -0.1 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.6
Бразилия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BR.EUR.FDI_T -0.8 -0.6 0.1 0.6 -0.3 -2.0 -0.8 0.8 -1.0 0.2 -0.4 0.9 -2.6 -0.8 0.4 -0.5 -0.7 0.4 0.1 6.3 0.0 0.1 -0.2 0.0 -0.3 0.2 -0.6 -0.3 4.2 -4.5 -0.1 -0.2 -0.7 0.8 -0.8 -0.9 -1.9 -2.6 -4.1 -0.6
Британска територия в Индийския океан FDI_BPM6.Q.NI.T.F.IO.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Вануату FDI_BPM6.Q.NI.T.F.VU.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Венецуела FDI_BPM6.Q.NI.T.F.VE.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1
Виетнам FDI_BPM6.Q.NI.T.F.VN.EUR.FDI_T 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.2 0.2 -0.5 0.0 2.2 1.8 2.0 1.9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.9 0.9 0.3 0.8 -0.3 2.0 -1.2 1.3 1.4 0.3 0.2 0.1 0.5 0.3 1.4 1.9 -1.7
Вирджински острови (Британски) FDI_BPM6.Q.NI.T.F.VG.EUR.FDI_T 10.8 -87.4 3.5 -51.7 97.7 40.8 61.4 46.6 45.7 -6.9 -69.5 -7.3 4.6 -32.8 -25.3 -9.2 -3.5 -4.7 -14.5 -12.3 53.5 9.3 27.0 14.2 -5.2 4.4 -19.3 -33.2 19.6 4.9 -9.2 -28.2 58.5 40.8 -3.9 30.1 19.6 -38.0 13.5 -80.5
Вирджински острови (САЩ) FDI_BPM6.Q.NI.T.F.VI.EUR.FDI_T 0.8 0.8 0.8 0.8 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 -0.2 0.0 0.0 6.2 6.2 6.2 6.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.1 -0.1 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Габон FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GA.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гана FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GH.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гватемала FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GT.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гвинея FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GN.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Германия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.DE.EUR.FDI_T 18.2 -15.5 -140.8 57.0 72.0 -70.4 208.1 -48.1 130.1 66.1 116.3 -26.8 -37.4 77.7 -68.7 187.1 125.5 12.8 76.0 16.6 10.5 246.9 88.7 -176.9 -6.5 76.7 110.2 137.6 2.5 164.2 150.9 -42.4 -66.7 117.2 149.9 24.9 156.2 80.9 -20.5 -124.7
Гибралтар FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GI.EUR.FDI_T -4.7 -0.7 -0.3 0.0 -0.5 -0.3 -1.2 -2.3 -0.8 0.2 -0.3 0.6 -0.5 1.3 0.5 0.3 0.2 0.0 -0.3 -1.4 1.4 0.4 0.4 -0.7 -0.2 0.8 0.0 -1.1 1.0 0.5 1.0 0.6 0.2 0.5 -0.5 1.0 0.2 -0.1 -0.3 2.4
Гренада FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Грузия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GE.EUR.FDI_T 0.4 0.3 0.7 0.3 0.2 0.6 0.5 0.5 1.0 0.8 0.1 0.9 0.3 1.2 -6.0 6.9 -1.3 -6.1 -5.3 -1.7 3.6 -1.2 -1.3 -1.3 0.9 2.0 -6.5 2.5 -2.8 -6.5 -6.5 -6.2 0.3 -0.2 0.1 1.6 0.8 -1.7 1.4 0.1
Гуам FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GU.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гърнси FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GG.EUR.FDI_T -29.1 -3.2 -3.2 -3.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 1.9 1.9 1.9 1.9 -0.8 -0.7 -0.8 -0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.1 0.2 0.0 0.1 -0.1 0.1 -1.1 0.1 -0.3 -0.4 4.6 -0.3 0.1 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гърция FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GR.EUR.FDI_T -5.4 0.6 18.2 -7.6 45.3 23.4 8.2 15.9 35.9 77.6 40.7 -100.8 -7.1 -23.1 -7.2 53.3 7.5 48.4 55.0 16.1 9.9 34.7 37.2 22.3 40.3 -23.9 32.3 24.4 66.2 57.7 35.0 54.8 -2.7 66.1 -99.9 14.3 312.6 -134.6 -18.7 -98.5
Дания FDI_BPM6.Q.NI.T.F.DK.EUR.FDI_T 2.7 -0.3 -10.7 -1.9 0.1 2.7 -6.2 4.4 6.6 0.2 0.7 -2.8 7.6 27.4 12.5 6.8 -3.0 26.3 24.2 19.9 11.4 20.8 14.4 29.2 4.0 5.5 -6.8 8.6 1.1 -3.6 -13.1 23.7 8.7 2.6 -9.9 27.8 1.8 8.6 -11.1 12.7
Демократична република Конго FDI_BPM6.Q.NI.T.F.CD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Джърси FDI_BPM6.Q.NI.T.F.JE.EUR.FDI_T -0.3 -0.4 -0.3 1.0 0.1 0.0 0.2 0.0 -0.4 -0.8 -0.4 0.3 0.0 0.1 0.2 0.1 1.5 0.1 1.9 -2.6 -0.1 -0.1 -0.1 -2.9 1.6 1.9 1.3 1.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.0 0.0 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 0.1 11.4
Доминика FDI_BPM6.Q.NI.T.F.DM.EUR.FDI_T -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 0.4 0.4 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Доминиканска република FDI_BPM6.Q.NI.T.F.DO.EUR.FDI_T -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.5 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Египет FDI_BPM6.Q.NI.T.F.EG.EUR.FDI_T 0.2 0.3 0.3 0.1 -0.1 0.1 -0.2 -0.1 0.8 0.9 0.3 0.0 1.2 1.0 0.8 0.5 0.4 0.1 1.3 2.6 -0.6 -0.1 1.4 -0.5 -1.6 -3.0 -2.9 -2.3 -0.5 -0.4 0.7 5.1 -2.8 -2.2 -2.5 -3.4 9.6 0.5 -0.2 -7.6
Еквадор FDI_BPM6.Q.NI.T.F.EC.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.4 1.6 -1.6 -0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.2 0.1 0.0 -0.1
Екваториална Гвинея FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GQ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ел Салвадор FDI_BPM6.Q.NI.T.F.SV.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Еритрея FDI_BPM6.Q.NI.T.F.ER.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Естония FDI_BPM6.Q.NI.T.F.EE.EUR.FDI_T -0.2 0.1 -1.5 0.8 -1.6 -0.7 -0.2 2.3 -3.8 -1.2 -1.2 -1.6 -5.9 -3.8 -8.6 -5.7 1.0 -1.1 1.7 1.0 2.5 3.7 2.8 3.8 0.7 -0.9 0.3 1.4 -1.0 1.3 2.9 -1.7 4.0 7.2 -0.2 6.5 8.1 1.7 -0.4 0.3
Етиопия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.ET.EUR.FDI_T 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Замбия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.ZM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Зимбабве FDI_BPM6.Q.NI.T.F.ZW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Израел FDI_BPM6.Q.NI.T.F.IL.EUR.FDI_T 1.5 2.2 -2.5 -2.9 7.2 2.9 2.3 7.6 -3.4 -2.4 -0.4 -3.7 12.6 -1.3 4.1 8.8 3.7 7.2 3.5 -1.2 -1.2 -3.5 -4.7 15.1 49.1 4.4 9.3 6.7 8.6 6.0 17.3 -13.4 -33.1 -4.2 -2.6 -12.2 6.2 -14.4 -9.3 -7.9
Източен Тимор FDI_BPM6.Q.NI.T.F.TL.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Индия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.IN.EUR.FDI_T 0.6 -0.4 0.0 0.3 -4.0 -1.6 -1.7 -2.3 2.0 1.8 2.6 0.8 -0.9 -0.8 -1.3 -1.2 -0.9 -0.7 1.3 -0.1 0.7 -0.2 -1.2 2.9 -1.9 0.7 0.1 0.9 4.5 0.9 2.6 3.0 0.7 1.2 3.6 1.3 1.5 1.9 1.8 -1.9
Индонезия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.ID.EUR.FDI_T -0.2 -0.3 0.0 0.2 0.6 -0.1 -1.1 -1.6 0.2 -0.7 -1.0 -0.9 -0.5 -0.4 0.1 -0.2 -1.1 0.4 -0.4 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 -1.0 -0.5 0.2 0.1 5.2 -3.4 0.2 -0.2 -0.2 -1.8 0.9 -1.0 0.2 -0.7 -0.1 -0.6
Ирак FDI_BPM6.Q.NI.T.F.IQ.EUR.FDI_T -1.2 -1.7 0.0 0.0 -0.8 3.1 2.6 0.7 -0.7 -0.7 0.4 -0.4 -0.4 -0.9 -0.4 -0.9 0.8 0.5 0.3 1.1 0.2 0.2 0.5 1.3 -1.8 -1.7 -0.7 -0.6 1.3 0.9 0.6 1.8 0.3 -0.2 -0.1 0.1 -0.4 -0.2 0.4 0.2
Иран FDI_BPM6.Q.NI.T.F.IR.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.2 0.1 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.3 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.8 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.1 0.8 0.2 -0.8 0.1
Ирландия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.IE.EUR.FDI_T 3.7 -4.1 -5.9 -3.2 -12.2 1.3 11.3 -2.4 3.4 23.4 2.7 7.7 5.6 -0.3 5.3 4.9 -20.0 4.3 -74.2 37.7 76.6 49.6 -104.5 67.3 0.7 3.0 -5.7 -55.4 54.4 6.5 -1.9 -29.1 13.8 -2.7 26.4 -59.8 -12.6 1.6 60.1 -55.7
Исландия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.IS.EUR.FDI_T 0.2 0.4 0.2 0.9 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 3.8 1.4 4.8 -1.9 -2.4 0.5 1.3 -2.1 0.5 3.6 -0.1 -0.9 0.6 -0.5 0.2 1.0
Испания FDI_BPM6.Q.NI.T.F.ES.EUR.FDI_T 4.5 98.0 14.8 -13.4 -12.2 5.4 -0.7 7.1 -6.6 -9.7 -0.2 -19.5 0.9 -2.1 3.5 -2.3 6.1 4.6 0.5 -3.0 3.3 10.1 27.6 12.9 7.9 9.0 11.8 10.1 -0.7 -8.3 26.9 -89.3 -1.0 3.9 -0.1 -18.6 6.2 0.4 8.2 -31.7
Италия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.IT.EUR.FDI_T 16.7 17.8 17.1 26.0 2.7 53.0 8.2 -0.1 6.6 5.4 123.1 39.5 32.1 -73.6 69.5 64.2 -26.4 -101.1 89.3 52.4 16.7 -93.7 44.1 85.5 -53.7 137.4 1.9 60.5 121.9 -23.0 61.7 64.7 125.0 -54.1 101.3 30.9 75.5 -132.6 133.1 88.4
Йемен FDI_BPM6.Q.NI.T.F.YE.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Йордания FDI_BPM6.Q.NI.T.F.JO.EUR.FDI_T 0.8 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 -0.5 -0.1 1.8 1.0 0.4 0.9 1.1 0.0 0.0 -0.6 0.1 0.1 -0.6 -0.3 0.3 1.0 0.3 -0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 -0.8 0.5 0.3 -0.8 0.2 -1.2 0.8 0.7 0.0 0.0 -0.2
Кабо Верде FDI_BPM6.Q.NI.T.F.CV.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Казахстан FDI_BPM6.Q.NI.T.F.KZ.EUR.FDI_T 1.5 0.3 2.0 1.1 2.3 3.3 3.4 5.7 -2.1 0.1 -0.8 -0.1 -4.6 -2.5 4.9 -1.7 5.0 -7.8 0.6 -4.9 3.4 4.6 -3.5 1.9 -1.2 -4.4 -0.1 -0.1 10.9 -1.7 1.0 1.5 -1.4 -3.0 0.0 -1.6 -0.1 -1.6 -1.4 -3.9
Кайманови острови FDI_BPM6.Q.NI.T.F.KY.EUR.FDI_T -8.2 -1.4 -0.4 -0.5 -10.0 16.3 18.3 17.7 4.4 2.2 1.6 2.4 -0.8 3.0 -0.8 -1.2 17.2 -4.5 -6.7 -19.2 -0.1 0.1 -0.4 -0.4 -0.5 0.0 0.0 -0.2 0.1 -0.2 -0.2 0.4 -4.7 1.1 2.8 0.5 0.0 -0.3 -0.5 5.7
Камерун FDI_BPM6.Q.NI.T.F.CM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Канада FDI_BPM6.Q.NI.T.F.CA.EUR.FDI_T 0.8 -4.6 3.0 3.7 -1.1 5.4 -2.5 0.8 -3.3 -2.5 -1.8 -0.2 -3.5 1.3 3.5 0.4 1.1 7.2 3.0 3.5 4.5 5.8 9.2 8.5 -0.8 -0.5 6.3 9.4 -8.4 -11.5 -8.5 15.7 10.1 -1.6 13.3 -2.1 -1.9 1.6 5.9 -4.5
Катар FDI_BPM6.Q.NI.T.F.QA.EUR.FDI_T 1.0 0.1 1.5 0.0 0.2 6.7 0.7 0.0 -0.1 -0.3 0.6 0.2 0.3 0.7 0.2 0.1 0.3 -0.2 1.3 -0.1 1.0 0.6 -0.1 0.3 1.1 0.1 -0.1 0.2 -0.3 0.5 0.0 0.1 -0.5 -0.6 -0.6 0.7 -0.1 0.1 0.4 -0.7
Кения FDI_BPM6.Q.NI.T.F.KE.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 -1.0 -1.1 -1.1 -1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Кипър FDI_BPM6.Q.NI.T.F.CY.EUR.FDI_T 47.9 2.0 14.8 9.6 -51.2 -38.8 -11.0 -31.1 -1.8 38.5 10.8 17.3 13.5 -7.3 6.4 19.7 -18.1 -13.5 -1.2 -33.8 11.1 64.2 47.5 -57.6 40.0 41.7 36.2 9.7 -65.1 64.8 42.6 -54.6 41.4 -3.2 278.4 -8.8 50.5 7.4 67.7 -13.3
Киргизстан FDI_BPM6.Q.NI.T.F.KG.EUR.FDI_T -0.1 0.2 -0.3 -0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Кирибати FDI_BPM6.Q.NI.T.F.KI.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Китай FDI_BPM6.Q.NI.T.F.CN.EUR.FDI_T 10.4 -1.8 -2.6 -3.5 14.3 10.0 -33.6 11.8 -6.5 -5.1 -4.1 -5.1 -2.6 1.4 -1.1 4.0 -0.5 2.3 12.4 -11.2 4.4 -1.6 5.0 5.4 -3.8 -7.4 5.7 -0.6 9.0 -11.1 2.3 2.4 1.7 3.2 7.3 3.7 -6.2 8.0 -2.8 10.1
Кокосови острови (Кийлинг) FDI_BPM6.Q.NI.T.F.CC.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Колумбия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.CO.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.7 2.7 -0.1 -0.1 -0.3 0.3 0.0 0.0 -0.3 0.4 0.2 0.1 -0.3 1.8 -1.7 0.7 -0.1 0.3 -0.2 -0.1 -0.4 -0.1 0.0 -0.2 -0.3
Конго FDI_BPM6.Q.NI.T.F.CG.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.1 0.0 -5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Корейска народнодемократична република (Северна Корея) FDI_BPM6.Q.NI.T.F.KP.EUR.FDI_T 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Косово FDI_BPM6.Q.NI.T.F.XK.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.4 -0.3 0.0 0.0 0.1 -0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 -0.1 -0.3 -0.1 -0.2 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.3 -0.4 -0.1 0.1
Коста Рика FDI_BPM6.Q.NI.T.F.CR.EUR.FDI_T 0.3 0.1 0.2 0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.4 -0.1 -0.2 0.1 -0.1 0.5 0.7 0.0 -0.1 -0.1 0.5 0.4 -0.3 -0.1 -0.3 -0.2 0.2 0.0 -0.1 -0.2 0.0 0.8 -1.0 -0.1 -0.3 0.0 -0.1 -0.2 0.0 0.2 -0.5 0.0 -2.0
Кот д`Ивоар FDI_BPM6.Q.NI.T.F.CI.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.8 -0.6 0.7 -0.7 0.0 -0.7 0.2 -1.1 0.7 1.2 0.1
Куба FDI_BPM6.Q.NI.T.F.CU.EUR.FDI_T 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Кувейт FDI_BPM6.Q.NI.T.F.KW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 -0.4 0.0 -0.1 -0.2 0.0 -0.2 -0.1 0.5 -0.1 0.0 -0.3 -0.3 -0.7 -0.5 4.5 3.9 3.9 3.9 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.1 -0.1 0.1 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.1 -0.4 0.2 -0.2 0.3 -0.5
Кюрасао FDI_BPM6.Q.NI.T.F.CW.EUR.FDI_T 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 1.6 -20.8 0.0 0.2 -1.1 0.0 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.9 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.3 0.0 -0.1 0.5 -0.5 -0.3 -0.2
Латвия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.LV.EUR.FDI_T -1.2 -1.4 -1.2 -0.5 -0.2 0.7 -0.5 0.1 2.5 2.0 1.9 1.8 -0.5 -0.5 -0.5 -0.2 -2.5 -0.3 -0.2 0.1 0.5 1.2 0.4 0.4 3.3 2.9 2.9 2.8 -1.0 -4.2 -1.3 -1.4 -0.4 0.2 -0.1 0.1 0.1 2.0 0.1 -0.1
Либерия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.LR.EUR.FDI_T 8.3 3.5 0.7 0.7 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 2.2 1.2 1.2 1.3 -8.9 1.0 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 -4.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1
Либия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.LY.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ливан FDI_BPM6.Q.NI.T.F.LB.EUR.FDI_T -1.1 1.7 -0.7 -2.0 -0.6 -1.0 -0.8 -0.6 0.2 0.8 0.2 0.6 0.8 0.4 -0.6 0.0 0.5 -0.2 -0.8 0.8 -1.5 -0.3 -2.0 -0.8 1.1 1.6 0.7 1.4 -0.7 0.1 -0.5 0.6 0.0 -0.6 -0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.4
Литва FDI_BPM6.Q.NI.T.F.LT.EUR.FDI_T 3.5 4.9 4.9 1.3 2.5 2.4 0.6 0.4 3.6 0.9 -0.4 -0.4 4.1 1.5 -9.4 0.2 -0.5 -0.5 0.4 0.9 -0.6 -1.7 -1.5 -1.1 0.6 5.0 22.4 -17.1 1.5 -4.2 3.6 1.4 0.3 2.2 0.9 3.8 6.2 1.3 6.5 2.3
Лихтенщайн FDI_BPM6.Q.NI.T.F.LI.EUR.FDI_T 56.3 -71.7 -5.9 -17.3 1.7 5.0 10.3 13.1 8.6 9.0 11.1 4.5 -2.1 -6.3 -0.3 -1.7 25.7 38.0 -18.5 0.9 27.0 -3.2 -3.6 2.8 1.5 -4.0 0.1 -2.5 9.3 3.5 14.4 -4.2 7.0 -3.8 43.5 -2.4 17.9 2.6 12.9 -13.0
Люксембург FDI_BPM6.Q.NI.T.F.LU.EUR.FDI_T -36.4 -63.9 -20.6 -20.4 14.1 10.9 3.3 13.5 -19.7 13.9 -30.9 -2.8 7.0 -40.2 2.9 15.5 -34.7 -49.8 26.3 -161.8 29.2 -0.6 83.3 -13.6 -9.8 -48.2 785.9 -87.4 -10.1 418.7 -31.0 207.5 -44.6 -7.2 149.4 -205.6 -1.6 133.0 86.5 -45.9
Мавритания FDI_BPM6.Q.NI.T.F.MR.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Мавриций FDI_BPM6.Q.NI.T.F.MU.EUR.FDI_T -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 3.6 4.9 3.9 2.1 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3 0.4 0.2 -2.3 2.6 -4.4 0.2 0.1 -0.2 0.1 0.5 2.0 0.1
Макао FDI_BPM6.Q.NI.T.F.MO.EUR.FDI_T 1.3 2.4 1.3 5.0 0.7 0.2 0.0 1.3 -0.5 -0.5 -0.3 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.2 0.0 0.3 0.9 1.8 0.3 0.2 0.2 1.0 -0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Македония FDI_BPM6.Q.NI.T.F.MK.EUR.FDI_T 0.4 0.7 1.5 1.7 3.7 1.0 2.9 -2.1 -3.6 -3.8 -0.2 -4.4 -1.7 2.0 3.4 -0.7 0.7 3.6 3.9 -0.1 0.7 1.3 2.4 -1.5 1.5 4.2 -0.2 0.9 2.0 2.7 0.0 5.2 1.2 -3.2 1.8 -0.2 0.1 -3.0 0.3 0.7
Малави FDI_BPM6.Q.NI.T.F.MW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Малайзия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.MY.EUR.FDI_T -0.2 0.0 0.1 -0.3 0.0 0.7 -0.1 0.3 -0.7 1.0 0.3 0.0 0.0 0.5 0.1 0.1 0.5 0.4 0.1 0.7 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.4 -0.4 0.3 1.1 -2.2 -0.5 0.6 -0.1 -0.4 0.8 -0.1 -1.3 -0.7 -0.5 1.6
Малдиви FDI_BPM6.Q.NI.T.F.MV.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Малта FDI_BPM6.Q.NI.T.F.MT.EUR.FDI_T -2.0 -10.3 -15.4 -2.6 -2.3 -11.9 -2.5 42.6 -3.7 4.8 -14.8 -13.1 43.6 31.8 25.8 29.6 24.9 39.8 34.9 40.9 -13.5 -29.7 29.6 -9.5 14.9 -38.1 -14.0 -23.0 27.4 -16.6 17.3 -41.1 138.9 -39.6 50.4 5.5 67.1 -52.7 78.1 34.0
Мароко FDI_BPM6.Q.NI.T.F.MA.EUR.FDI_T -0.1 -0.1 0.0 1.0 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1 -2.0 0.0 0.5 -0.3 0.2 0.3 -0.4 -0.2 0.6 -0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 -0.1 1.0 -0.9 0.0 -0.4 0.8 -0.2 -0.1 0.2 2.7 0.1 -0.8 1.3
Маршалови острови FDI_BPM6.Q.NI.T.F.MH.EUR.FDI_T -3.2 -3.7 -3.5 -4.3 -1.1 -1.7 -1.2 -0.9 1.8 -0.9 1.2 1.4 1.1 1.4 1.7 1.5 18.2 17.7 18.3 18.8 -1.6 -3.1 -1.9 -1.8 18.9 18.6 18.7 7.9 -1.4 -2.9 0.1 -7.4 -1.8 -0.8 -0.6 0.3 -0.6 -0.3 -0.4 -1.4
Международни органзации, без организациите на ЕС FDI_BPM6.Q.NI.T.F.9A.EUR.FDI_T 0.0
Мексико FDI_BPM6.Q.NI.T.F.MX.EUR.FDI_T 0.4 -0.2 0.1 -0.1 0.2 -0.2 0.2 -0.7 0.6 -0.1 0.2 -0.2 -0.4 0.0 0.0 0.1 -0.4 0.2 -0.8 -0.2 0.1 -0.2 0.0 -1.1 0.5 -0.1 -0.3 -2.5 1.6 0.4 0.0 0.8 -1.8 7.7 -2.9 -1.7 -4.2 0.5 -0.6 -4.7
Мианмар FDI_BPM6.Q.NI.T.F.MM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Мозамбик FDI_BPM6.Q.NI.T.F.MZ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Молдова FDI_BPM6.Q.NI.T.F.MD.EUR.FDI_T -0.3 0.0 0.1 0.5 0.2 0.5 0.1 0.4 0.2 0.0 -0.5 0.7 -1.1 1.7 0.2 0.3 0.2 -0.3 0.9 0.2 -0.5 0.6 -0.6 1.2 -0.6 -0.2 -1.0 1.2 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.0 -0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Монголия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.MN.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Намибия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.NA.EUR.FDI_T 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.2 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0
Науру FDI_BPM6.Q.NI.T.F.NR.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Непал FDI_BPM6.Q.NI.T.F.NP.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нигер FDI_BPM6.Q.NI.T.F.NE.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нигерия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.NG.EUR.FDI_T 0.2 0.2 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.6 0.5 -2.8 -0.1 1.5 -0.8 -0.5 -0.3 -0.6 -0.2 -0.1 -0.8 3.8 0.0 0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.2 -0.4 -0.5 -0.6 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6 -0.8 -0.7 -0.7 5.7 3.2
Нидерландия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.NL.EUR.FDI_T 67.2 251.5 -199.8 184.2 210.7 234.7 -32.9 -75.9 109.5 43.8 67.9 -90.4 132.1 206.8 268.1 420.9 59.0 -2.1 107.1 -196.8 142.6 -74.7 168.3 93.5 140.8 -27.2 38.6 614.3 396.4 -474.9 66.2 -88.5 449.4 -265.5 -254.5 226.4 653.3 -2.7 222.0 -434.5
Никарагуа FDI_BPM6.Q.NI.T.F.NI.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.0 -0.8 -0.4 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ниуе FDI_BPM6.Q.NI.T.F.NU.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нова Зеландия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.NZ.EUR.FDI_T 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.3 0.4 0.0 0.7 0.8 -0.1 0.5 -0.1 -0.3 -0.1 0.2 0.4 -0.6 0.1 0.4 2.6 -1.7 -0.6 -0.6 0.7 0.3 0.4 -1.3 1.0 0.8 -0.5 -0.1 0.0 0.2 -0.2 0.0 -0.1
Нова Каледония FDI_BPM6.Q.NI.T.F.NC.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Норвегия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.NO.EUR.FDI_T -2.3 -5.0 -2.8 -110.1 1.1 206.1 22.1 22.6 72.4 24.4 0.1 -30.4 18.6 22.2 -124.9 21.3 36.2 84.0 -9.2 -4.4 1.7 -2.7 2.6 5.4 -2.7 0.6 -1.2 -0.4 0.0 0.6 2.0 3.6 -4.3 -0.1 0.8 -2.3 -5.5 -1.7 1.9 2.7
Обединена Република Танзания FDI_BPM6.Q.NI.T.F.TZ.EUR.FDI_T 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.8 -1.8 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Обединени Арабски Емирства FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AE.EUR.FDI_T -19.7 -10.6 9.6 15.3 -6.9 20.2 -17.6 -16.1 31.3 14.6 13.5 14.6 3.4 -7.7 -10.6 14.4 -5.2 4.3 -7.1 0.1 6.7 2.9 -1.2 2.5 -2.4 1.8 4.1 -8.8 2.7 5.9 7.5 15.4 16.0 -0.8 -1.4 -1.8 3.2 -1.5 -2.1 0.5
Обединено кралство FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GB.EUR.FDI_T 17.8 -8.2 15.6 101.6 11.0 -2.0 -22.5 -1.1 -40.1 141.2 21.5 -48.7 -1.8 14.9 -18.3 -21.0 -72.4 47.8 9.4 -46.1 49.4 134.1 46.0 -38.7 -60.8 -6.1 -18.1 23.6 -130.7 59.5 46.8 9.9 -41.9 22.5 -84.6 2.1 25.6 -4.3 -15.4 -29.7
Оман FDI_BPM6.Q.NI.T.F.OM.EUR.FDI_T -0.5 -2.3 0.8 -0.9 1.6 -0.5 1.7 0.9 0.1 1.4 -0.8 -1.0 0.3 0.5 0.0 -1.6 -3.8 -0.2 -1.4 4.6 -1.3 3.0 0.6 -0.3 8.4 -1.3 -1.6 0.3 0.6 0.4 -7.9 1.7 8.1 1.0 1.1 5.0 6.4 1.4 3.2 3.2
Остров Ман FDI_BPM6.Q.NI.T.F.IM.EUR.FDI_T 1.8 1.7 -1.9 1.8 7.5 7.4 7.4 7.4 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 1.7 1.6 1.6 5.1 0.1 0.4 1.4 3.0 0.6 0.1 0.1 0.7 1.2 0.9 1.6 -2.5 3.5 0.4 -0.3 4.3 0.5 0.7 3.0 -1.6 3.8 0.1 1.1 12.5
Острови Кук FDI_BPM6.Q.NI.T.F.CK.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Острови Търкс и Кайкос FDI_BPM6.Q.NI.T.F.TC.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пакистан FDI_BPM6.Q.NI.T.F.PK.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 -0.5 -0.1 0.4 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.4
Палестина FDI_BPM6.Q.NI.T.F.PS.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.3 0.3 0.4 0.9 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.1 0.1 0.1 -1.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Панама FDI_BPM6.Q.NI.T.F.PA.EUR.FDI_T -0.4 -14.4 -4.4 -5.6 1.9 4.0 1.5 2.4 -2.3 -3.2 -2.4 -6.5 1.3 2.6 2.9 5.3 1.2 1.1 3.3 6.0 -1.3 1.0 16.9 -4.5 -7.9 -7.7 -7.2 -7.7 -0.9 -1.4 -0.9 -1.7 0.2 0.3 1.2 -7.2 0.1 -13.7 2.3 -5.3
Папуа Нова Гвинея FDI_BPM6.Q.NI.T.F.PG.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Парагвай FDI_BPM6.Q.NI.T.F.PY.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Перу FDI_BPM6.Q.NI.T.F.PE.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.4 -0.2 -0.4 -0.2 -0.3 -0.2 -0.1 -0.1 -0.4 -0.5 -0.4 -0.4 -0.3 -0.8 -0.3 -0.2 -0.6 2.9 -2.4 1.5 1.0 0.1 0.0 -0.5 0.3 -0.7 -1.0 0.6 -1.3
Полша FDI_BPM6.Q.NI.T.F.PL.EUR.FDI_T 4.9 0.7 3.5 2.8 0.3 4.1 2.7 4.9 -2.2 0.2 -0.8 -11.2 14.3 -74.5 -1.3 -1.9 10.8 -3.7 2.1 7.4 16.0 9.4 4.9 20.6 2.2 8.8 5.6 18.3 24.2 15.1 11.9 7.5 -0.8 17.1 -7.7 13.0 5.4 37.9 24.7 18.6
Португалия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.PT.EUR.FDI_T -0.5 -0.5 -1.2 -0.6 -0.4 0.5 -0.7 1.4 -0.4 -0.4 -0.5 0.6 17.7 -0.3 0.9 -0.2 0.8 0.4 6.1 -4.3 5.4 -0.7 1.2 -0.1 -16.9 0.2 -0.1 -1.5 -1.1 2.0 2.7 -53.6 1.2 53.9 1.9 0.1 -1.9 0.2 -0.4 0.2
Република Корея (Южна Корея) FDI_BPM6.Q.NI.T.F.KR.EUR.FDI_T 0.0 0.4 0.1 0.4 2.0 2.1 2.2 2.4 -0.6 -0.2 -0.7 -0.1 -4.6 -4.1 -4.2 -4.2 -0.5 -0.1 0.0 -0.6 -10.3 -6.5 -6.4 -14.2 -18.0 -4.1 2.8 0.8 1.8 -4.0 2.5 1.0 0.7 -12.7 6.6 -1.1 -0.9 -2.2 1.9 -1.1
Руанда FDI_BPM6.Q.NI.T.F.RW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Румъния FDI_BPM6.Q.NI.T.F.RO.EUR.FDI_T -0.7 -9.9 6.6 -8.4 8.8 -2.0 -2.7 -9.6 -23.4 -9.2 -6.1 -13.6 13.3 1.6 -4.7 -6.8 21.5 -20.1 -1.8 -10.2 18.2 0.8 -0.3 0.7 32.9 15.3 -15.6 -10.4 -8.7 61.6 38.2 21.3 32.8 1.9 31.3 -18.2 -15.2 -15.8 30.6 11.5
Русия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.RU.EUR.FDI_T 35.7 -10.8 71.5 30.2 8.3 -0.8 43.5 -21.1 -8.6 -6.5 -11.7 -15.4 11.6 12.9 17.0 13.3 105.4 24.3 -119.0 -62.6 34.1 70.3 7.1 43.9 49.5 61.2 19.0 -84.1 -123.0 -23.4 -103.6 -27.1 -0.9 -6.0 -4.6 -70.6 -0.9 -11.8 -3.3 174.5
Самоа (Западна) FDI_BPM6.Q.NI.T.F.WS.EUR.FDI_T -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сан Марино FDI_BPM6.Q.NI.T.F.SM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Саудитска Арабия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.SA.EUR.FDI_T -0.2 0.2 0.0 -1.2 0.8 -0.5 -1.7 -0.5 -0.1 -0.3 -0.4 -1.3 -0.2 -0.3 -3.1 2.6 0.7 -0.5 0.3 0.0 1.7 -0.8 0.2 -10.7 7.9 5.4 5.5 5.1 -0.8 0.3 10.6 7.6 -2.4 0.3 -2.6 -2.2 -2.7 0.3 -1.5 -0.7
Св. Китс и Невис FDI_BPM6.Q.NI.T.F.KN.EUR.FDI_T 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.5 0.0 0.0 -2.5 0.0 0.0
Св. Лусия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.LC.EUR.FDI_T 0.0 0.2 0.0 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 0.0 0.0 -0.2 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сейнт Винсент и Гренадини FDI_BPM6.Q.NI.T.F.VC.EUR.FDI_T 1.3 -1.4 -1.7 -1.4 2.8 3.9 2.8 2.5 -0.6 2.3 2.7 1.8 -0.4 -1.6 -1.4 -1.1 0.3 0.3 0.1 -0.4 -0.7 -9.3 -1.0 -2.9 -0.1 -0.8 -0.2 -0.2 -0.5 -0.5 0.4 -0.4 0.8 1.9 1.3 -0.1 0.2 1.2 0.5 -0.3
Сейшелски острови FDI_BPM6.Q.NI.T.F.SC.EUR.FDI_T -4.6 -7.5 -3.8 -3.0 -2.9 0.3 4.6 -5.1 5.6 4.0 4.4 6.9 11.5 8.0 7.4 9.0 -2.6 -3.0 -0.2 -7.8 -11.3 3.7 1.4 -8.1 -2.7 -2.1 -0.3 -1.6 -6.5 -6.2 -2.9 -48.5 -0.4 -0.7 -1.3 -0.7 1.8 0.2 2.7 0.3
Сенегал FDI_BPM6.Q.NI.T.F.SN.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сиера Леоне FDI_BPM6.Q.NI.T.F.SL.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сингапур FDI_BPM6.Q.NI.T.F.SG.EUR.FDI_T -3.6 1.1 1.7 1.0 -0.1 0.3 1.1 0.1 -0.3 0.4 0.0 -0.8 0.3 0.4 -0.4 -0.4 0.1 0.5 -1.1 -1.4 -0.4 -0.4 -0.7 2.3 -0.7 -0.1 -1.6 -1.1 0.4 -0.9 0.2 -0.6 -0.3 2.3 -0.6 0.3 0.5 0.3 -0.7 -13.4
Синт Мартен (холандска част) FDI_BPM6.Q.NI.T.F.SX.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 -2.4
Сирия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.SY.EUR.FDI_T 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.4 0.7 -0.3 -0.3 0.3 -0.1 -0.1 -0.1 2.1 4.8 2.5 3.3 -0.3 -0.1 -0.1 0.0 1.3 1.3 1.4 2.6 0.5 0.6 0.2 1.5 0.8 0.5 0.6 3.4 -6.8 0.0 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 0.5
Словакия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.SK.EUR.FDI_T -4.5 0.0 1.7 11.0 1.9 0.6 3.4 -7.0 0.7 -2.9 0.3 -0.3 1.1 2.8 1.8 3.8 -1.5 -0.6 -1.6 2.6 0.1 0.1 1.0 -0.5 14.9 -1.5 -1.2 -3.9 3.2 -1.1 0.5 -0.9 -0.6 -2.2 -2.5 -0.9 -2.2 0.5 0.3 4.4
Словения FDI_BPM6.Q.NI.T.F.SI.EUR.FDI_T -1.6 3.6 -12.7 -1.3 -0.8 1.1 1.1 0.9 1.7 -0.8 -0.5 -0.1 1.5 0.2 -2.0 -0.1 -0.2 3.2 2.4 -4.9 1.8 2.6 -1.5 0.3 72.7 72.5 74.5 73.6 1.3 -30.4 -0.2 3.1 1.0 4.8 -5.9 -2.9 -3.9 4.2 0.9 1.5
Судан FDI_BPM6.Q.NI.T.F.SD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Суринам FDI_BPM6.Q.NI.T.F.SR.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Съединени американски щати FDI_BPM6.Q.NI.T.F.US.EUR.FDI_T 3.6 66.2 -17.0 19.6 38.6 0.9 9.6 -6.4 0.4 10.0 -21.2 -20.4 -26.8 -23.0 -12.6 -82.1 -6.5 -28.6 -1.6 -20.1 -2.2 -8.3 37.3 -34.4 2.1 -2.1 1.4 55.2 -22.7 -15.5 20.6 -19.5 51.8 -22.8 10.5 -10.7 64.4 -36.7 -8.2 -9.4
Сърбия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.RS.EUR.FDI_T -6.9 -0.2 -14.3 -10.5 -4.1 4.3 4.6 3.8 10.8 12.6 12.7 15.6 -5.3 -0.7 2.1 10.6 2.8 -9.5 9.1 -6.8 -2.3 -1.2 1.8 -0.3 2.5 12.8 22.0 15.3 -13.7 -20.0 -21.1 -8.5 4.3 5.4 3.2 3.0 -1.1 0.3 2.1 -2.9
Таджикистан FDI_BPM6.Q.NI.T.F.TJ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Тайван FDI_BPM6.Q.NI.T.F.TW.EUR.FDI_T 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.2 0.0 0.0 0.0
Тайланд FDI_BPM6.Q.NI.T.F.TH.EUR.FDI_T 0.0 -0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 -0.1 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.1 0.4 0.2 0.0 -0.6 -0.1 0.9 1.6 -0.4 -0.2 0.2 -0.3 0.1 -0.9 -1.5 -0.8 -0.9 5.0 -4.2 0.3 0.5 -2.3 -1.1 -0.4 -1.3 -0.1 -0.3 0.9 0.0
Тринидат и Тобаго FDI_BPM6.Q.NI.T.F.TT.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Тунис FDI_BPM6.Q.NI.T.F.TN.EUR.FDI_T 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.3 0.0 0.8 0.0 -0.2 0.3 0.0 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.1 0.4 0.4 -0.1 -0.3 0.7 -0.3 0.5 -0.5 -1.4 1.5 -1.8 0.0 0.0 0.1 -0.4 0.0 -0.1 -0.1
Туркменистан FDI_BPM6.Q.NI.T.F.TM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Турция FDI_BPM6.Q.NI.T.F.TR.EUR.FDI_T 21.1 11.2 26.0 -13.2 48.7 -8.5 34.2 16.1 16.6 18.8 15.7 15.5 24.9 40.2 -12.2 20.5 -34.6 20.5 10.3 27.9 3.2 -10.3 -2.0 3.3 44.0 21.9 32.6 11.7 29.8 10.8 30.5 5.2 35.4 13.4 8.7 -24.9 31.1 -1.3 17.7 43.7
Уганда FDI_BPM6.Q.NI.T.F.UG.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Узбекистан FDI_BPM6.Q.NI.T.F.UZ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.3 1.2 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 -0.1 -0.3 -0.2 -0.8 0.2 0.0 0.1 0.8
Украйна FDI_BPM6.Q.NI.T.F.UA.EUR.FDI_T 0.1 -0.8 -2.0 0.1 5.1 4.2 3.2 4.0 -0.1 -1.1 2.0 1.7 3.9 -11.7 4.2 -1.2 3.6 2.9 2.6 1.3 7.9 34.7 3.5 -42.3 -20.0 -21.0 -20.7 -21.8 4.2 5.1 5.7 7.3 66.2 16.8 -2.6 -42.9 -24.3 84.8 16.5 5.5
Унгария FDI_BPM6.Q.NI.T.F.HU.EUR.FDI_T 24.7 -51.4 44.9 12.1 54.7 -129.1 44.2 45.6 -126.2 39.3 32.6 1.6 -107.2 39.7 38.6 29.5 -96.5 24.6 43.8 611.3 43.0 -53.4 37.4 18.9 64.7 45.2 46.6 23.4 54.9 60.3 65.7 42.3 131.5 -103.1 100.6 86.3 94.4 -4.2 151.2 113.6
Уругвай FDI_BPM6.Q.NI.T.F.UY.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
Фарьорски острови FDI_BPM6.Q.NI.T.F.FO.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Филипини FDI_BPM6.Q.NI.T.F.PH.EUR.FDI_T -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 0.2 1.5 2.5 0.7 0.4 0.3 -0.8 1.2 1.8 3.6 6.2 2.3 -5.5 -0.7 0.2 -5.2 3.8 -1.0 -1.1 -1.0 -1.3 -1.0 1.1
Финландия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.FI.EUR.FDI_T 1.7 -0.5 -2.8 -0.5 1.5 0.1 1.8 -2.1 -2.3 0.3 -0.6 -0.1 0.8 1.9 1.7 -1.8 4.1 5.1 7.3 4.9 5.2 -7.6 -1.8 13.1 -12.8 -0.9 0.4 5.7 -5.0 2.1 2.5 4.5 -3.1 -5.6 5.0 -2.7 1.7 4.5 0.1 5.2
Франция FDI_BPM6.Q.NI.T.F.FR.EUR.FDI_T 16.6 15.0 3.7 43.8 28.8 7.6 16.0 -4.8 19.9 36.3 18.0 41.0 -7.0 29.7 -5.4 6.4 16.2 42.4 31.0 38.5 -338.4 4.1 -14.4 -9.9 44.0 3.7 -46.5 0.2 32.6 41.2 -12.1 -16.9 54.0 16.5 116.7 22.2 50.5 6.0 164.3 -203.2
Френска Полинезия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.PF.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Френски южни територии FDI_BPM6.Q.NI.T.F.TF.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Хонг Конг FDI_BPM6.Q.NI.T.F.HK.EUR.FDI_T 4.2 1.0 -1.8 -1.4 -0.5 -0.2 -9.5 1.0 0.2 0.0 -0.4 -1.7 0.1 0.5 -1.0 1.9 -0.6 -0.7 0.7 2.2 -0.2 7.4 -1.3 10.3 -2.6 -1.7 -6.8 1.2 -0.8 -1.0 -2.9 -5.0 -2.8 4.7 4.8 -23.7 -10.0 -2.5 -0.8 -2.2
Хондурас FDI_BPM6.Q.NI.T.F.HN.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Хърватия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.HR.EUR.FDI_T 0.8 0.8 4.6 0.9 1.5 0.7 1.3 0.6 -0.1 -1.3 0.2 1.4 3.9 0.0 0.6 0.5 -0.5 0.0 2.1 -0.6 0.4 0.7 -2.6 1.1 -2.0 -0.3 2.4 -0.7 4.3 5.3 0.8 -4.0 1.6 -2.5 0.2 2.0 -4.2 1.7 -3.5 -0.8
Черна гора FDI_BPM6.Q.NI.T.F.ME.EUR.FDI_T 0.2 2.0 -1.7 0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.2 0.7 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.6 0.3 -0.8 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
Чехия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.CZ.EUR.FDI_T -2.9 -6.2 -17.6 -10.1 16.2 12.5 -4.1 8.5 9.6 1.4 2.7 8.0 -6.1 -5.2 -8.0 68.0 14.5 -40.2 34.1 -31.2 4.6 -23.5 6.0 6.1 15.7 8.4 4.0 -4.8 7.6 21.9 -76.2 -24.3 -33.9 1.6 6.7 -29.2 44.9 -1.7 16.5 2.9
Чили FDI_BPM6.Q.NI.T.F.CL.EUR.FDI_T -0.1 0.1 0.0 0.5 2.0 1.4 1.5 1.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -1.2 -1.5 -1.5 -1.4 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.4 0.0 -0.3 1.0 -1.4 -0.3 -0.1 0.4 -0.6 0.2 -0.5 0.1 0.3 0.0 -0.2
Швейцария FDI_BPM6.Q.NI.T.F.CH.EUR.FDI_T 19.6 106.5 39.6 -36.2 22.0 48.0 75.4 -60.0 -13.6 31.0 -55.1 -31.5 121.6 -45.4 52.3 16.8 -92.5 143.8 -21.8 -103.3 51.9 68.6 -10.8 4.7 -38.0 -53.9 -10.1 -498.3 -11.4 -173.7 54.8 -97.0 6.1 85.8 17.1 370.4 96.1 -159.9 312.7 554.7
Швеция FDI_BPM6.Q.NI.T.F.SE.EUR.FDI_T 8.4 6.4 6.9 -5.7 6.0 4.9 4.0 8.6 16.6 16.1 7.7 9.2 3.1 10.2 -1.0 12.3 15.4 14.0 6.0 21.7 37.8 1.0 1.3 5.5 17.6 10.3 14.1 1.2 27.0 27.9 14.1 37.5 5.1 14.2 7.6 -2.4 27.8 23.1 9.1 -12.1
Шри Ланка FDI_BPM6.Q.NI.T.F.LK.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 -0.2 0.1 0.0 0.0 0.0
Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GS.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Южноафриканска република FDI_BPM6.Q.NI.T.F.ZA.EUR.FDI_T -0.5 -0.4 -1.3 -0.3 -0.6 0.5 -2.3 -2.2 0.7 5.0 1.1 0.0 0.1 -0.1 0.1 3.9 0.3 -3.9 0.0 0.4 -1.5 0.2 0.2 0.0 -1.0 2.0 1.9 1.2 1.0 -1.6 -3.6 -3.4 -1.1 2.7 -2.2 1.7 -2.3 2.7 -0.7 -0.6
Ямайка FDI_BPM6.Q.NI.T.F.JM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Япония FDI_BPM6.Q.NI.T.F.JP.EUR.FDI_T 4.7 5.2 -1.8 -6.6 -6.8 0.3 -0.2 -3.9 0.7 -28.3 1.0 -0.2 1.5 3.4 5.8 1.6 -5.6 -0.1 1.8 0.3 -3.9 -1.8 0.7 9.3 6.4 -6.3 4.3 5.3 7.9 3.5 2.2 0.1 -0.3 3.1 -0.8 -1.2 2.9 4.6 -1.0 2.1
Обратно

* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).