logo
Skip to content

Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)

Поток на преките чуждестранни инвестиции по вид инвестиция - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4 2012-Q1 2012-Q2 2012-Q3 2012-Q4 2013-Q1 2013-Q2 2013-Q3 2013-Q4 2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4
Общо финансови активи/пасиви FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T 121.7 639.7 -292.7 701.0 9.8 249.9 246.1 970.5 599.0 279.2 276.7 166.0 467.3 277.4 477.7 161.4 230.3 226.7 -212.2 102.6 730.0 488.5 724.3 55.7 369.7 566.2 276.8 -272.9 323.5 148.0 236.0 898.2 53.2 339.6 449.8 124.8 430.6 332.3 640.7 235.8 618.9 468.1 1 475.1 412.1 610.9 412.7 476.9 16.4 1 419.8 -12.2 731.0 492.5 1 935.2 0.2 1 437.4 246.3
Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове FDI_BPM6.Q.NI.T.F5.W1.EUR.FDI_T 25.5 54.6 60.1 -141.5 479.0 361.1 1 336.6 347.8 315.7 354.1 532.0 144.8 186.6 -16.8 230.9 435.5 119.2 200.6 496.8 787.8 55.3 -139.4 545.5 540.7 502.4 332.7 451.1 433.2 755.7 554.6 455.5 424.8 1 226.5 110.9 281.6 812.2 1 133.5 894.4 1 261.5 642.4
Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове - различни от реинвестирана печалба FDI_BPM6.Q.NI.T.F5A.W1.EUR.FDI_T 208.3 283.0 623.3 574.1 239.4 25.9 289.0 573.2 200.7 226.8 243.5 416.1 310.8 332.4 211.1 374.4 172.5 331.8 311.8 218.6 89.8 332.7 1 005.3 158.1 -86.5 47.7 405.3 -111.2 -50.9 -1.7 -14.3 41.9 -164.1 135.8 1.7 416.9 -267.1 -39.6 -44.7 194.9 72.0 -10.9 230.1 207.1 -166.3 -38.9 -6.2 -65.7 247.1 49.2 22.8 361.9 335.5 91.4 55.0 140.9
Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове - реинвестирана печалба FDI_BPM6.Q.NI.T.F5B.W1.EUR.FDI_T -104.5 -100.6 -127.6 -112.9 -46.8 -41.3 -36.5 -49.1 -77.3 -81.7 -85.1 -122.9 31.7 18.7 38.8 35.5 -147.0 -277.2 -251.7 -360.1 389.3 28.3 331.3 189.7 402.2 306.4 126.7 256.0 237.5 -15.1 245.1 393.6 283.3 64.8 495.0 370.9 322.4 -99.8 590.2 345.8 430.5 343.6 220.9 226.1 922.0 593.5 461.6 490.5 979.3 61.7 258.8 450.3 797.9 803.0 1 206.5 501.5
Дългови инструменти FDI_BPM6.Q.NI.T.FL.W1.EUR.FDI_T 17.9 457.4 -788.4 239.7 -182.8 265.2 -6.4 446.4 475.6 134.2 118.3 -127.2 124.7 -73.7 227.8 -248.6 204.8 172.2 -272.3 244.1 251.0 127.4 -612.3 -292.1 54.0 212.1 -255.2 -417.7 136.9 164.8 5.1 462.7 -66.0 139.1 -46.9 -662.9 375.3 471.7 95.2 -304.9 116.4 135.4 1 024.1 -21.2 -144.8 -141.8 21.4 -408.4 193.3 -123.1 449.4 -319.7 801.7 -894.2 175.9 -396.1
Обратно

* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).